Τηλεόραση Ραδιόφωνο
φωτοβολταικα παρκα

Ομόφωνα στην Ολομέλεια της Βουλής ψηφίστηκε η πρόταση νόμου που υπέβαλαν οι Βουλευτές του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης και Πανίκος Λεωνίδου, ώστε να δίνεται δυνατότητα στο Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  να εφαρμόζει σχέδια χορηγιών για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο πλαίσιο του σχεδίου «Φωτοβολταϊκά Για Όλους».

Συγκεκριμένα το Ταμείο ΑΠΕ &ΕΞΕ θα μπορεί να χορηγεί σε δικαιούχο μέρος ή όλο το ποσό της επένδυσης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και θα υπάρχει υποχρέωση επιστροφής μέρους ή όλου του ποσού από τον λήπτη της χορηγίας στο εν λόγω Ταμείο. Το ποσό αυτό που λαμβάνεται ως χορηγία για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών θα επιστρέφεται μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος στο Ταμείο.