Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ξηυ

Σε πολιτική συμφωνία για το σύνολο της αναθεώρησης του τρέχοντος Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (2021 - 2027) κατέληξαν οι διαπραγματευτές του Συμβουλίου της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το βράδυ της Τρίτης.

Ο αναθεωρημένος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ θα περιέχει επιπρόσθετα 64,6 δις ευρώ μεταξύ άλλων για τη στήριξη στην Ουκρανία, την ενίσχυση των πολιτικών για διαχείριση της μετανάστευσης, και για στήριξη ανάπτυξης στρατηγικής σημασίας τεχνολογιών. Από τα χρήματα αυτά, τα 33 δις αποτελούνται από δάνεια, 10,6 δις ευρώ από ανακατανομή κονδυλίων και 21 δις ευρώ από νέα κονδύλια.

Η συμφωνία για την αναθεώρηση του ΠΔΠ έρχεται σε συνέχεια της πολιτικής συμφωνίας στο διαπραγματευτικό πλαίσιο που είχε επιτευχθεί μεταξύ των 27 ηγετών των κρατών μελών στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 1ης Φεβρουαρίου.

Νωρίτερα την Τρίτη, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο είχαν συμφωνήσει για ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της αναθεώρησης, την δημιουργία του Μηχανισμού Στήριξης για την Ουκρανία με προϋπολογισμό 50 δις ευρώ (17 δις ευρώ σε επιχορηγήσεις και 33 δις ευρώ σε δάνεια).

Τα υπόλοιπα από τα επιπρόσθετα κονδύλια αφορούν:

- 2 δις ευρώ για τη μετανάστευση (0,8 δις ευρώ για το ταμείο ασύλου, μετανάστευσης και ενσωμάτωσης, 1 δις για τη διαχείριση συνόρων και 0,2 για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο),

- 7,6 δις ευρώ για τη γειτονία (1,6 δις για τους Σύρους πρόσφυγες σε Συρία, Ιορδανία και Λίβανο, 2 δις ευρώ για τους Σύρους πρόσφυγες στην Τουρκία, 2 δις για τη Νότια Γειτονία και 2 δις για τα Δυτικά Βαλκάνια),

- 1,5 δις ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας μέσω του μηχανισμού για προώθηση στρατηγικών τεχνολογιών,

- 2 δις ευρώ για το μέσο ευελιξίας, και

- 1,5 δις ευρώ για το ταμείο αλληλεγγύης και βοήθειας.

Πηγή: ΚΥΠΕ