Τηλεόραση Ραδιόφωνο
Κεντρική Τράπεζα Κύπρου

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου («ΚΤΚ») με σημερινή ανακοίνωσή της ενημερώνει το κοινό, τις επιχειρήσεις και, ειδικότερα, τους καταθέτες ότι φερόμενη οντότητα υπό την επωνυμία «UNIVERSAL BANKS» (www.universalbanks.com) δεν κατέχει άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος από την ΚΤΚ σύμφωνα με το άρθρο 4 των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως 2023.

Με την ανακοίνωσή της, η ΚΤΚ προτρέπει το κοινό, τις επιχειρήσεις και τους καταθέτες, όπως προτού συνεργαστούν με πιστωτικά ιδρύματα, να ανατρέχουν στον διαδικτυακό της χώρο και συγκεκριμένα στο Μητρώο Πιστωτικών Ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Κύπρο για να βεβαιώνονται ως προς τα πιστωτικά ιδρύματα που νόμιμα λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία.

https://www.centralbank.cy/el/announcements/warning-07-07-2023