Τηλεόραση Ραδιόφωνο
Λαϊκή αγορά.

Οι αυξήσεις στις τιμές αγαθών, Υπηρεσιών και ενέργειας είναι που ανησυχούν περισσότερο τους Κύπριους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Αγοράς που παρουσίασε η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής.

Σε δεύτερη μοίρα και ποσοστό χαμηλότερο συναντούμε τη διαφθορά, τη φτώχεια και την κοινωνική ανισότητα, τη μείωση του εισοδήματος και το έγκλημα και τη βία.

Σημαντική αύξηση κατέγραψε το ποσοστό των νοικοκυριών που ανέφεραν ότι μόλις που τα καταφέρνουν με το εισόδημα του νοικοκυριού τους, καθώς από το 30% που ήταν το 2021, το 2023 έφτασε στο 44%.

Οκτώ στους δέκα καταναλωτές ανέφεραν κατά το 2023 ότι τα διάφορα έξοδα τους έχουν αυξηθεί. Ενώ έξι στους δέκα έχουν μειώσει τόσο τις δαπάνες διασκέδασης, όσο και τις διακοπές τους σε σχέση με το παρελθόν.

 Σύμφωνα με τον πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών, Λουκά Αριστοδήμου

Εδώ φαίνεται ότι ο Κύπριος καταναλωτής έχει διαφοροποιηθεί και ο ίδιος, δηλαδή βλέπουμε μια ωριμότητα, εκεί που έχει δυσκολία κινείται δίπλα σε κάτι άλλο και επιλέγει κάτι άλλο

 Από την πλευρά του ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου Cypronetwork, Χρήστος Μιχαηλίδης, «εννιά στους δέκα δηλώνουν για να μην πω φωνασκούν για αύξηση των τιμών, και κυρίως του ηλεκτρικού ρεύματος. Τέσσερις στους δέκα έχουν δάνεια και τρεις στους δέκα θεωρούν ότι η οικογένεια τους είναι υπερχρεωμένη, δύο στα δέκα δανειζόμενους θεωρούν ότι δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν».

Όσο αφορά την επαφή του Κύπριου καταναλωτή με τα δικαιώματα του, στην πλειοψηφία τους οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι είτε δεν γνωρίζουν «καθόλου», είτε γνωρίζουν «λίγο» τα δικαιώματα τους ως καταναλωτές.

Την ίδια ώρα, ένας στους πέντε περίπου καταναλωτές είχε περιστατικό στο οποίο θίγονταν τα δικαιώματα του. Αυτά αφορούσαν κυρίως την αγορά ελαττωματικού προϊόντος το οποίο μετά δυσκολίας έγινε αλλαγή, την διαφορετική τιμή του προϊόντος στο ράφι από ότι στο ταμείο και την εγγύηση που δεν κάλυπτε όλες τις βλάβες/ ζημίες του προϊόντος.

Την έρευνα διενήργησε η CYPRONETWORK με προσωπικές και τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε άτομα άνω των 18 ετών και των δύο φύλων.