Τηλεόραση Ραδιόφωνο

Η αποδέσμευση σημαντικών κονδυλίων πολλών εκατομμυρίων ευρώ, τίθεται αύριο ενώπιον της επιτροπής Οικονομικών της Βουλής. Αφορούν μεταξύ άλλων, αιτήματα για την αποδέσμευση πιστώσεων μεταξύ άλλων, για την μαρίνα στην Κισσόνεργα και στη μαρίνα Παραλιμνίου, καθώς επίσης, για την εκπόνηση μελέτης για δημιουργία Εθνικής Μονάδας Εφαρμογής Κυρώσεων και για την αγορά υπηρεσιών συμβούλων σε θέματα διαχείρισης υδρογονανθράκων, εκπαίδευσης σε θέματα υδρογονανθράκων.

Τα σχετικά κονδύλια για υδρογονάνθρακες και την εκπαίδευση δημοσίων υπαλλήλων, συνολικού υψους εννέα εκατομμυρίων ευρώ είχε σταυρώσει η Ολομέλεια της Βουλής, κατά την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού του 2023. Ποσό πέραν των εξακόσων χιλιάδων ευρώ θα διατεθεί για την παραχώρηση υποτροφιών, προπτυχιακά, μεταπτυχιακά επιπέδου Master και διδακτορικά προγράμματα, τις ΑΠΕ και την ενεργειακή μετάβαση.

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας από την πλευρά του ζητά την αποδέσμευση κονδυλίου ύψους 414 χιλιάδων για την αγορά υπηρεσιών και την καταβολή αντιμισθίας λειτουργού που αποσπάστηκε από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων.

Την αποδέσμευση κονδυλίων του Κρατικού Προϋπολογισμού 2023, ζητούν επίσης το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το υπουργείο Άμυνας.

Επίσης, ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών θα τεθούν δύο προτάσεις νόμου από ΕΔΕΚ και ΕΛΑΜ, με την οποία επαναφέρονται τα σχέδια ρύθμισης ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών ΦΠΑ, με δόσεις. Η πρόταση της ΕΔΕΚ προνοεί την επέκταση της ρύθμισης οφειλών μέχρι το 2021, ενώ η πρόταση του ΕΛΑΜ προβλέπει την αύξηση των δόσεων αποπληρωμής των οφειλών στις 120.