Τηλεόραση Ραδιόφωνο

Σχεδόν αμετάβλητα έμειναν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο τραπεζικό σύστημα τον Νοέμβριο με το ποσοστό των συνολικών ΜΕΔ έναντι των συνολικών δανείων να διατηρείται στο 10,5%.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), τα συνολικά ΜΕΔ τον Νοέμβριο διαμορφώθηκαν στα €2,68 δισεκατομμύρια, σε σύγκριση με €2,7 δισ τον προηγούμενο μήνα. Οι συνολικές προβλέψεις έναντι των ΜΕΔ τον Νοέμβριο διαμορφώθηκαν στο 47,4% έναντι 47,3% τον προηγούμενο μήνα.

Τα συνολικά δάνεια με καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών διαμορφώθηκαν στα €2,03 δισ ή 7,9% των συνολικών δανείων και παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες σε σύγκριση με τον Οκτώβριο.

Εξάλλου, οι συνολικές χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν τον Νοέμβριο διαμορφώθηκαν στα €3,07 δισ σε σύγκριση με €3,09 δισ τον Οκτώβριο, εκ των οποίων τα €1,28 δισ συνεχίζουν να ταξινομούνται ως μη εξυπηρετούμενες.

Τα ΜΕΔ των νοικοκυριών τον Νοέμβριο διαμορφώθηκαν στα €1,33 δισ, σε σύγκριση με €1,35 δισ. τον προηγούμενο μήνα και αντιστοιχούσαν στο 50% των συνολικών ΜΕΔ, με τις συνολικές προβλέψεις να διαμορφώνονται στο 33,6%.

Τα ΜΕΔ σε μη χρηματοδοτικές εταιρείες ανήλθαν στο €1,04 δισ τον Νοέμβριο σε σύγκριση με €1,03 δισ τον προηγούμενο μήνα, με τις συνολικές προβλέψεις έναντι των επιχειρηματικών ΜΕΔ να διαμορφώνονται στο 64%.