Τηλεόραση Ραδιόφωνο
αύξηση επιτοκίων

Νέα αύξηση σημείωσαν τα δανειστικά επιτόκια τον Δεκέμβριο, με τα επιτόκια για καταθέσεις να κινούνται επίσης ανοδικά, εν μέσω της ομαλοποίησης των βασικών επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά, σημείωσε αύξηση 23 μονάδων βάσης και ανήλθε στο 0,35%, σε σύγκριση με 0,12% τον προηγούμενο μήνα. Πρόκειται για την πρώτη ουσιαστική άνοδο έπειτα από πολλούς μήνες όσον αφορά τις καταθέσεις νοικοκυριών.

Άνοδο 20 μονάδων βάσης σημείωσε και το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες, το οποίο διαμορφώθηκε στο 0,61% τον Δεκέμβριο, σε σύγκριση με 0,41% τον προηγούμενο μήνα.

Την ανοδική τους πορεία συνέχισαν και τα επιτόκια των δανείων (αφορούν νέο δανεισμό) με εξαίρεση τα εταιρικά δάνεια άνω του €1 εκατ.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια σημείωσε αύξηση στο 4,21% τον Δεκέμβριο, σε σύγκριση με 3,84% τον προηγούμενο μήνα, ενώ το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας αυξήθηκε στο 3,34%, σε σύγκριση με 2,95% τον προηγούμενο μήνα.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκατ. παρουσίασε αύξηση στο 4,71%, σε σύγκριση με 4,52% τον προηγούμενο μήνα.

Αντίθετα, το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκατ. κατέγραψε μείωση στο 3,52%, σε σύγκριση με 4,35% τον προηγούμενο μήνα.