Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ο-

Επιθυμία όλων είναι η συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας σε υγιείς βάσεις και η εξομάλυνση το συντομότερο δυνατόν, των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία, είπε η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, στη συνοπτική παρουσίαση της έκθεσης της Επιτροπής για τον Προϋπολογισμό του 2023 στην Ολομέλεια της Βουλής. Συμπέρασμα της Επιτροπής είναι ότι η κυπριακή περιβάλλεται από συνθήκες αβεβαιότητας, ωστόσο διατηρεί θετικό ρυθμό ανάπτυξης.

Ο Προϋπολογισμός, όπως αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει δαπάνες ύψους €7.569 εκ. και παρουσιάζει αύξηση δαπανών κατά 3,5% σε σύγκριση με τις αρχικά προϋπολογισθείσες δαπάνες του προϋπολογισμού 2022, είπε η κ. Ερωτοκρίτου.

«Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών διαπιστώνει ότι η κυπριακή οικονομία, παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας και του πολέμου στην Ουκρανία, διατηρεί θετικό ρυθμό ανάπτυξης και για το 2022, οριακά αυξημένος σε σχέση με το προηγούμενο έτος, υπερβαίνοντας τον μέσο όρο της Ευρωζώνης», ανέφερε η κ. Ερωτοκρίτου.

Επιπρόσθετα, σημείωσε ότι το ΑΕΠ παρουσιάζει ανοδική τάση που προβλέπεται για τα επόμενα έτη να συνεχίσει με πιο αργούς ρυθμούς. Το δημοσιονομικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης, μετά από δύο έτη αρνητικής πορείας, εξαιτίας των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, μετατράπηκε σε θετικό και γίνεται πρόβλεψη για περαιτέρω βελτίωση μετά την επόμενη τριετία.

Το δημόσιο χρέος, μετά τη μεγάλη αύξηση που σημείωσε το 2020, παρουσίασε μείωση και κατά το 2022, η οποία, σύμφωνα με τον Υπ. Οικονομικών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για τη μελλοντική πορεία. Ο πληθωρισμός προβλέπεται για το 2022 να ανέλθει στο 7,7%, το ψηλότερο σημείο της τελευταίας 40ετίας. Το ποσοστό ανεργίας καταγράφεται στο 7%, μειωμένο σε σχέση με το 2021 και αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω. Οι δείκτες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού παρουσιάζουν οριακή βελτίωση για το 2021 και ο δείκτης άνισης κατανομής εισοδήματος διατηρήθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, μετέφερε ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής αναγνωρίζουν τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζει η κυπριακή οικονομία, συνεπεία των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού και του πολέμου στην Ουκρανία. Αναγνωρίζουν επίσης την αβεβαιότητα των προβλέψεων στις οποίες βασίστηκε ο προϋπολογισμός, εξαιτίας των αυξήσεων των βασικών επιτοκίων από την ΕΚΤ, του ψηλού πληθωρισμού, τις αυξήσεις των τιμών της ενέργειας. Επίσης, αναγνωρίζουν τις επιπτώσεις των εν λόγω παραγόντων στο κόστος εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους και στα δημόσια οικονομικά.

Η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής, πρόσθεσε η κ. Ερωτοκρίτου, εκφράζει την ανησυχία της για τις επιπτώσεις του πληθωρισμού στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, στα δημόσια οικονομικά και στην οικονομία γενικότερα, παρόλο που σε ευρωπαϊκό επίπεδο γίνεται πρόβλεψη για αποκλιμάκωση του προβλήματος το 2023.

Ορισμένα μέλη της Επιτροπής εκφράζουν την ευαρέσκεια τους για τα ισχυρά δημοσιονομικά και αναπτυξιακά περιθώρια που παραδίδει η παρούσα κυβέρνηση, τονίζοντας τη σημαντικότητα διατήρησης περιθωρίων ασφάλειας, λόγω της ύφεσης που ενδεχομένως να παρουσιάσουν μεγάλες οικονομίες σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Υιοθετούν επίσης τη θέση του Υπουργού Οικονομικών για τη συνέχιση των πλεονασμάτων στο δημοσιονομικό ισοζύγιο, για να επιτευχθεί ο στόχος της περαιτέρω μείωσης του δημοσίου χρέους. Επισημαίνουν, ακόμα, ότι η καλή δημοσιονομική ανάπτυξη που παρατηρείται είναι αποτέλεσμα του ψηλού επιπέδου οικονομικής ανάπτυξης που καταγράφεται για το 2022.

Επιπλέον, μέλη της Επιτροπής τονίζουν την ανάγκη διαφύλαξης των δημοσιονομικών πλαισίων και της οικονομικής σταθερότητας, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της χώρας έναντι της ΕΕ, καθώς και τις ανάγκες επιτάχυνσης του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας, δεδομένων των σοβαρών προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει η χώρα τα επόμενα έτη, ενώ επισημαίνουν το ενδεχόμενο επανεξέτασης ορισμένων πολιτικών του κράτους, οι οποίες προωθήθηκαν για αντιμετώπιση διαρθρωτικών προβλημάτων της οικονομίας, η αποτελεσματικότητα των οποίων κρίνεται επαρκής, είπε η κ. Ερωτοκρίτου.

Μεταξύ των μελών της Επιτροπής εκφράζονται επιφυλάξεις για τα ψηλά ποσοστά ανεργίας στους νέους, τα οποία αυξήθηκαν στο 17,6% το 2022, από 17% το 2021, για την άρση της δημοσιονομικής χαλάρωσης που επέτρεψε η ΕΕ, καθώς και για τις δημοσιονομικές και μακροοικονομικές προβλέψεις, στις οποίες στηρίζεται ο προϋπολογισμός, που κρίνονται αισιόδοξες.

Μέλη της Επιτροπής εκφράζουν επίσης επιφυλάξεις σε σχέση με τα επίπεδα των κοινωνικών δεικτών και εκφράζουν την ανάγκη αύξησης των κοινωνικών παροχών και της λήψης περαιτέρω μέτρων στήριξης της κοινωνίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πληθωρισμού, των αυξήσεων στις τιμές των ενεργειακών προϊόντων και βασικών αγαθών, καθώς και την ανάγκη προώθησης της εφαρμογής του σχεδίου «ενοίκιο έναντι δόσης», το ταχύτερο δυνατόν.

Η κ. Ερωτοκρίτου είπε ότι για προϋπολογισμό του 2023 εκφράζονται διιστάμενες απόψεις από τα μέλη της Επιτροπής. «Η Επιτροπή καταλήγει στο ότι η κυπριακή, όπως και η ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία, περιβάλλεται από συνθήκες αβεβαιότητας. Επιθυμία όλων είναι η συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας σε υγιείς βάσεις και η εξομάλυνση το συντομότερο δυνατόν, των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία», σημείωσε η κ. Ερωτοκρίτου.

Οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές της κυπριακής οικονομίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κυβέρνησης, παρουσιάζονται θετικές, αλλά περιβάλλονται από μεγάλη αβεβαιότητα, πρόσθεσε. «Η βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας, ο περαιτέρω περιορισμός του δημόσιου χρέους, η επίτευξη δημοσιονομικού πλεονάσματος, η προστασία του βιοτικού επιπέδου των πολιτών από τις πληθωριστικές πιέσεις και η διασφάλιση της ευημερίας των πολιτών πρέπει να αποτελούν τις κυριότερες πολιτικές της κυβέρνησης», ανέφερε.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής σημείωσε επίσης ότι η προώθηση της πράσινης οικονομίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού, της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και η υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων, εκτιμάται ότι θα βοηθήσουν στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Η βέλτιστη αξιοποίηση των εργαλείων της ΕΕ, και ειδικότερα των εργαλείων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας και του πολέμου στην Ουκρανία, θα συμβάλουν στη βελτίωση της οικονομίας και της απασχόλησης, είπε.

«Υπό το φως των πιο πάνω, η Επιτροπή με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό και τις προτεινόμενες από την κυβέρνηση τροποποιήσεις στην Ολομέλεια του σώματος για σκοπούς λήψης τελικής απόφασης σε σχέση με την έγκριση ή απόρριψη αυτού», είπε.

Ταυτόχρονα, «επιφυλάσσει το δικαίωμα της και το δικαίωμα των υπόλοιπων βουλευτών για την υποβολή τροπολογιών», ενώ επιφυλάσσεται και ως προς τα τελικά μεγέθη του προϋπολογισμού, τα οποία ενδέχεται να διαφοροποιηθούν στη βάση περικοπών ειδικών κονδυλίων, όπως και της τελικής διαμόρφωσης των συνολικών δαπανών, υπό το φως έγκρισης ή απόρριψης τροπολογιών που ενδέχεται να κατατεθούν από την κυβέρνηση και τους Βουλευτές, κατέληξε η κ. Ερωτοκρίτου.