Τηλεόραση Ραδιόφωνο

Σημαντική επένδυση, πλήρως εναρμονισμένη με την στρατηγική του Ομίλου Eurobank, να επεκτείνει την παρουσία του στην Κύπρο, όπως σε όλες τις βασικές αγορές στις οποίες διατηρεί στρατηγικό ενδιαφέρον.

Με τη συμφωνία της Eurobank, να αγοράσει το 13,4% των μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας που κατέχει η Wargaming, η Eurobank καθίσταται ο μεγαλομέτοχος της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας στην Κύπρο.

«Η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank»), ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών με τη Wargaming Group Ltd, βάσει της οποίας, η Eurobank συμφώνησε να αποκτήσει ποσοστό 13,41% (55.337.721 μετοχές) στην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ («Ελληνική Τράπεζα»), αντί συνολικού τιμήματος €70.000.000», σύμφωνα με ανακοίνωση της Eurobank. 

Στην ανακοίνωση της τράπεζας αναφέρεται πως η Eurobank κατέχει ήδη ποσοστό 12,59 τοις εκατό στην Ελληνική Τράπεζα, και συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η συμμετοχή της θα ανέλθει στο 26%

«Η επένδυση αυτή, είναι εναρμονισμένη με τη στρατηγική του Ομίλου Eurobank, να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία του στις βασικές αγορές, στις οποίες διατηρεί στρατηγικό ενδιαφέρον και αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης, στις θετικές προοπτικές της Κυπριακής οικονομίας», αναφέρει σε ανακοίνωση της η Eurobank. 

Η συμφωνία εξαγοράς τελεί υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των άλλων εποπτικών αρχών στην Φρανκφούρτη.