Τηλεόραση Ραδιόφωνο
κεδιπες

Νέες προειδοποιήσεις σχετικά με την αναστολή των εκποιήσεων απηύθυνε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ), Λάμπρος Παπαδόπουλος, προειδοποιώντας ότι λόγω των συχνών παρεμβάσεων στο πλαίσιο των εκποιήσεων, οι ταμειακές εισροές από τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων θα είναι μειωμένες.

Η Βουλή με απόφασή της επέκτεινε την περίοδο αναστολής εκποιήσεων μέχρι το τέλος του ερχόμενου Ιανουαρίου για μη εξυπηρετούμενα δάνεια με εξασφάλιση κύριας κατοικίας αξίας μέχρι €350.000, δάνεια που αφορούν επαγγελματική στέγη με κύκλο εργασιών μέχρι €750.000 και αγροτεμάχια αξίας μέχρι €100.000, με τον κ. Παπαδόπουλο να σημειώνει ότι η ρύθμιση αυτή επηρεάζει δάνεια συνολικού ύψους €2,9 δισεκατομμυρίων, δηλαδή το μισό χαρτοφυλάκιο της ΚΕΔΙΠΕΣ.

«Λόγω των συχνών παρεμβάσεων, οι ταμειακές εισροές θα είναι μειωμένες και θα επηρεαστεί αρνητικά η ικανότητα πλήρους αποπληρωμής της κρατικής βοήθειας», ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος σε συνέντευξη Τύπου για τα αποτελέσματα της διαχείρισης για το γ΄ τρίμηνο του 2022.

Απαντώντας σε ερωτήσεις, είπε πως αν η αναστολή αφορούσε μόνο την πρώτη κατοικία, αυτή θα ήταν πιο διαχειρίσιμη, αφού δεν γίνονται εκποιήσεις κύριας κατοικίας, ενώ τώρα η αναστολή έχει πιο πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο λόγω της συμπερίληψης των αγροτεμαχίων και της επαγγελματικής στέγης.

«Για μας η εκποίηση είναι εργαλείο δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά ξεκινώντας τη διαδικασία εκποίησης βρίσκουμε πολύ συχνά συναινετικές λύσεις, ειδικά όταν μιλούμε για στρατηγικούς κακοπληρωτές», είπε.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι ταμειακές εισροές της ΚΕΔΙΠΕΣ το τρίτο τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα €93,1 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση 19,2% έναντι του προηγούμενου τριμήνου του ιδίου έτους και μείωση 3,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Η μείωση σε τριμηνιαία βάση οφείλεται σε εποχικούς παράγοντες και στην συνεισφορά ύψους €12,3 εκατ. από την αποξένωση των συμμετοχών της ΚΕΔΙΠΕΣ σε εμπορικές συνεργατικές εταιρείες.

Όπως ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος, τα αποτελέσματα συνάδουν με το επιχειρηματικό πλάνο της ΚΕΔΙΠΕΣ, ενώ η επόμενη αποπληρωμή προς της κρατικής βοήθειας θα γίνει εντός του τέταρτου τριμήνου και θα είναι κυμαίνεται μεταξύ €60 και €80 εκατ.

Εξάλλου, οι σωρευτικές ταμειακές εισροές από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ την 1η Σεπτεμβρίου 2018, ανήλθαν σε €1,55 δις, με τις εισπράξεις από τη διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων να ανέρχονται σε €1,48 δις.

Η συνολική απομόχλευση περιουσιακών στοιχείων από την έναρξη των εργασιών ανήλθε στα €283 δις, ενώ οι συνολικές διαγραφές δανείων στο πλαίσιο συναινετικών λύσεων διαμορφώθηκαν στα €1,28 δις.

Οι χορηγήσεις σε ονομαστική αξία διαμορφώθηκαν στα €6,24 δις στο τέλος του τρίτου τριμήνου από €6,3 δις στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2022 και €6,51 στο τέλος του αντίστοιχου περσινού τριμήνου.

Τα στοιχεία ενεργητικού της ΚΕΔΙΠΕΣ στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2022, διαμορφώθηκαν στα €6,96 δις σε ονομαστική αξία και περιλάμβαναν €121 εκατ. σε μετρητά, €582 εκατ. σε ακίνητη ιδιοκτησία και εξυπηρετούμενες χορηγήσεις €631 εκατ.

Παράλληλα, οι λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του τρίτου τριμήνου του 2022 ανήλθαν σε €25, εκατ., μειωμένες κατά 6,9% σε τριμηνιαία βάση και κατά 2% το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Σε σχέση με το Σχέδιο Εγγύησης Δανείων (Asset Protection Scheme) έχουν υποβληθεί, μέχρι σήμερα, από την Ελληνική Τράπεζα (ΕΤ) Απαιτήσεις συνολικού ύψους €105,9εκ. για την περίοδο 1η  Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 30η  Ιουνίου 2022, με τις τρεις τελευταίες Απαιτήσεις για το Δ’ Τρίμηνο 2021 και  Α’ και Β’ Τρίμηνο 2022 να αφορούν μείωση των Απαιτήσεων ύψους €5,1εκ., €0,6εκ. και €0,6εκ. αντίστοιχα, κυρίως λόγω αναθεώρησης των παραμέτρων απομειώσεων από την ΕΤ αλλά και αναπροσαρμογών. Η ΚΕΔΙΠΕΣ, έχει προβεί σε συνολικές πληρωμές ύψους €78,2εκ. ή 74% των Απαιτήσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα.

Θα επηρεαστεί από το «ενοίκιο έναντι δόσης»

Το ποσό αποπληρωμής της κρατικής βοήθειας το 2022 ανήλθε σε €230 εκατ., ενώ το συνολικό ποσό της αποπληρωμής από την έναρξη των εργασιών διαμορφώθηκε στα €800 εκατ. που αντιστοιχεί στο 27% της συνολικής κρατικής βοήθειας. Αν συμπεριληφθούν και οι μεταφορές ακινήτων προς την Κυπριακή Δημοκρατία, η αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας αυξάνεται στα €940 εκατ.

Ωστόσο, ο κ. Παπαδόπουλος είπε πως η αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας θα επηρεαστεί με την ολοκλήρωση του σχεδίου «ενοίκιο έναντι δόσης», αφού η ΚΕΔΙΠΕΣ θα κληθεί να αποκτήσει τις ακίνητα που εξασφαλίζουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που θα ενταχθούν στο σχέδιο.

Ειδικότερα, ο κ. Παπαδόπουλος εκτίμησε πως σε περίπτωση που το σχέδιο γίνει αποδεκτό από το σύνολο των δικαιούχων (τράπεζες και εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων), εκτιμάται ότι θα ενταχθούν έως 1.250 ακίνητα, που αντιστοιχούν σε «έως τρεις τριμηνιαίες αποπληρωμές των €60 εκατ. δηλαδή €180 εκατ. για αγορά των ακινήτων στο σχέδιο ενοίκιο». Ωστόσο διατύπωσε την εκτίμηση πως το τελικό σχέδιο θα αφορά το ένα τρίτο της αξίας αυτής.

Ο κ. Παπαδόπουλος χαρακτήρισε το σχέδιο «πολύ ευνοϊκό» και προέτρεψε τους ευάλωτους δανειολήπτες να το εξετάσουν πολύ προσεκτικά, «διότι δύσκολα θα δούμε κάτι καλύτερο για αυτήν κατηγορία των δανειοληπτών». Εξήγησε ότι το κράτος θα καταβάλει το ενοίκιο, ενώ θα έχουν το δικαίωμα επαναγοράς μετά από δεκαπενταετία.

Λήδρα: Συνεχίζονται οι συζητήσεις με Τράπεζα Κύπρου για μικρότερη περίμετρο

Σε ερώτηση αναφορικά με το μέλλον του έργου «Λήδρα» που αφορούσε στην πώληση χαρτοφυλακίου ενήμερων δανείων στην Τράπεζα Κύπρου, ο Διευθυντής της ΚΕΔΙΠΕΣ Μάριος Παπαδόπουλος είπε μετά την απόφαση του κράτους να μην προχωρήσει στην πώληση δανείων τοπικών Αρχών, που είχαν κρατική εγγύηση, η ΚΕΔΙΠΕΣ προχώρησε επαφές με την τράπεζα για να εξεταστεί η περίπτωση πώλησης του υπόλοιπου χαρτοφυλακίου, που αφορούσε δάνεια αξίας μεταξύ €100 εκατ. με περίπου €150 εκατ.

«Εκεί βρισκόμαστε, ουσιαστικά συνεχίζονται οι επαφές», πρόσθεσε.

Δεν προβλέπεται νέο σχέδιο εθελούσιασ

Ερωτηθείς αν αναμένεται νέο σχέδιο εθελούσιας εξόδου, ο Μάριος Παπαδόπουλος είπε πως δεν υπάρχει τέτοια απόφαση στο παρόν στάδιο, ενώ ο Πρόεδρος της ΚΕΔΙΠΕΣ είπε πως το προσωπικό της ΚΕΔΙΠΕΣ ανέρχεται στα 330 άτομα, ενώ το θέμα του προσωπικού της ΚΕΔΙΠΕΣ στην Altamira έχει επιλυθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό.