Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ο

Αύξηση των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, οι οποίοι το δεύτερο τρίμηνο έφθασαν τις 72.432, ποσοστό 17,1 τοις εκατό, του συνόλου όλων των εργαζομένων στην Κύπρο. 

Οι δημόσιοι υπάλληλοι της γενικής κυβέρνησης, ανέρχονται στις 53 χιλιάδες 691 άτομα, στους ημικρατικούς οργανισμούς στις οκτώ και πλέον χιλιάδες και στην τοπική αυτοδιοίκηση στις 4.418 άτομα και στις εταιρείες και επιχειρήσεις που είναι ελεγχόμενες από την κυβέρνηση στα 5.645 άτομα. 

Σύμφωνα με τον κρατικό Προϋπολογισμό του 2022, το μισθολόγιο για τις 53 χιλιάδες 691 άτομα, ανέρχεται στα 2,31 δισεκατομμύρια ευρώ. Μαζί ωστόσο με τις συντάξεις και τα φιλοδωρήματα, οι δαπάνες προσωπικού θα ξεπεράσουν τα τρία δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ το μισθολόγιο για τους ημικρατικούς αφορά ένα ποσό της τάξης περίπου του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ, ετησίως. 

Από το συνολικό ποσό των 3.04 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα 730.2 εκατομμύρια ευρώ αφορούν συντάξεις και φιλοδωρήματα ενώ το σύνολο των αποδοχών ανέρχεται στα 2,31 δισεκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί πως οι δαπάνες προσωπικού, αντιστοιχούν στο 29 τοις εκατό επί των συνολικών δαπανών του κράτους, ενώ φέτος παρουσιάζουν αύξηση 83 εκατομμυρίων σε σχέση με το 2021 

Το μισθολόγιο στο Δημόσιο

Με καθαρούς μισθούς από χίλια ευρώ μέχρι και πέντε χιλιάδες ευρώ περίπου αμείβονται οι δημόσιοι υπάλληλοι στην Κύπρο με τους πλείστους από αυτούς να απολαμβάνουν μηνιαίους μισθούς της τάξης των 1500 με 2000 χιλιάδες ευρώ. 

Σύμφωνα με στοιχεία από το γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, (ΓΡΑΦΙΚΟ) οι πιο χαμηλά αμειβόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι, είναι στις κλίμακες Α1, Α2, Α3 και Α4 με καθαρούς μισθούς που ξεκινούν από χίλια και φτάνουν τα 1700 ευρώ. 

Στον αντίποδα, τον υψηλότερο μισθό απολαμβάνουν δύο κατηγορίες δημόσιων υπαλλήλων. Όσοι βρίσκονται στις κλίμακες από Α13 μέχρι Α15 καθώς λαμβάνουν κάθε μήνα από 3500 μέχρι 4,500 ευρώ. Ενώ στην κορυφή, ως οι πιο καλά αμειβόμενοι, είναι όσοι είναι στην κλίμακα Α16, με μηνιαίο μισθό 4,789 ευρώ. 
Λαμβάνοντας επιπρόσθετα και επίδομα φιλοξενίας ύψους 3.570 ευρώ το χρόνο.