Τηλεόραση Ραδιόφωνο

Στα €4,46 δισ. διαμορφώθηκε το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου του 2022, παρουσιάζοντας ποσοστιαία μεταβολή 40,95 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σύμφωνα με προκαταρτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022 ήταν €6.700,1 εκ. σε σύγκριση με €4.842,2 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2021, σημειώνοντας αύξηση 38,4%.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε Κράτη Μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022 ήταν €2.238,9 εκ. σε σύγκριση με €1.677,1 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2021, σημειώνοντας αύξηση 33,5%.

Έτσι, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε στα €4.461,2 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022 σε σύγκριση με €3.165,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Τον Ιούλιο οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €1.027,4 εκ. σε σύγκριση με €782,3 εκ. τον Ιούλιο 2021, καταγράφοντας αύξηση 31,3%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Ιούλιο 2022 ήταν €595,4 εκ. και από τρίτες χώρες €432,1 εκ. σε σύγκριση με €557,9 εκ. και €224,3 εκ. αντίστοιχα τον Ιούλιο 2021. Στις εισαγωγές τον Ιούλιο 2022 περιλαμβάνονται και μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία και αεροσκάφη), συνολικής αξίας €100,7 εκ. έναντι €75,3 εκ. τον Ιούλιο 2021.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Ιούλιο 2022 ήταν €416,2 εκ. σε σύγκριση με €352,1 εκ. τον Ιούλιο 2021, σημειώνοντας αύξηση 18,2%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Ιούλιο 2022 ήταν €101,3 εκ. και προς τρίτες χώρες €314,9 εκ., σε σύγκριση με €94,1 εκ. και €258,1 εκ. αντίστοιχα τον Ιούλιο 2021. Οι εξαγωγές τον Ιούλιο 2022 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €130,4 εκ. έναντι €121,1 εκ. τον Ιούλιο 2021.

Το έλλειμα στο εμπορικό ισοζύγιο τον Ιούλιο διαμορφώθηκε στα €611 εκατ. σε σχέση με €430 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Εξάλλου με βάση τα τελικά στοιχεία Ιουνίου, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) ήταν €1.199,6 εκ. τον Ιούνιο 2022 σε σύγκριση με €765,7 εκ. τον Ιούνιο 2021, σημειώνοντας αύξηση 56,7%.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Ιούνιο 2022 ήταν €138,0 εκ. σε σύγκριση με €145,5 εκ. τον Ιούνιο 2021, καταγράφοντας μείωση 5,2%. Η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων για τον Ιούνιο 2022 ανήλθε σε €128,5 εκ. σε σύγκριση με €138,2 εκ. τον Ιούνιο 2021, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τον Ιούνιο 2022 ανήλθε στα €8,4 εκ. έναντι €6,1 εκ. τον Ιούνιο 2021.

Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Ιούνιο 2022 ήταν €155,3 εκ. σε σύγκριση με €151,1 εκ. τον Ιούνιο 2021, σημειώνοντας αύξηση 2,8%.