Τηλεόραση Ραδιόφωνο

Στις 881, από τις 543 τον περασμένο Μάρτιο, αυξήθηκαν οι ενστάσεις που εγκρίθηκαν και θα επανεξεταστούν για ενδεχόμενη συμμετοχή τους στο Σχέδιο Εστία, ενώ στις 1.174 ανήλθαν οι εγκεκριμένες αιτήσεις που αφορούν μη βιώσιμους δανειολήπτες, από 814 τον περασμένο Μάρτιο.

Ταυτόχρονα, αύξηση σημείωσαν και οι εγκεκριμένες αιτήσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο, αγγίζοντας τις 1.049, ενώ στο 45% των πλήρων αιτήσεων που έχουν υποβληθεί για το Εστία, ανήλθε τελικά το ποσοστό των αιτήσεων που δεν έχει απορριφθεί.

Σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ ο προϊστάμενος του Σχεδίου Εστία στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μάριος Σαββίδης είπε ότι έχει πλέον ολοκληρωθεί η εξέταση των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί από δανειολήπτες λόγω της απόρριψης της αίτησης τους για συμμετοχή στο Σχέδιο και παραμένει μόνο η αποστολή επιστολής σε 304 αιτητές για το αποτέλεσμα της ένστασης τους. Σημείωσε, ωστόσο, ότι οι αιτητές που υπέβαλαν ένσταση έχουν δικαίωμα υποβολής δεύτερης ένστασης.

Πιο αναλυτικά, ο κ. Σαββίδης είπε ότι από τις συνολικά 6.398 αιτήσεις, που έχουν υποβληθεί, οι ημιτελείς αιτήσεις ανέρχονται στις 1.912, ενώ 4.486 αφορούν πλήρεις αιτήσεις, εκ των οποίων 1.049 έχουν λάβει τελική έγκριση.  

Σημείωσε ότι άλλες 948 αιτήσεις από τις πλήρεις αιτήσεις αφορούν ειδικές περιπτώσεις (επιλέξιμες αλλά μη βιώσιμες), και έχουν αποσταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών για να τύχουν διαφορετικής διαχείρισης (ενοίκιο έναντι υποθήκης), ενώ έχουν απορριφθεί 2.489.

Ανέφερε ότι το ποσοστό των αιτήσεων που δεν έχει απορριφθεί ανέρχεται στο 45% των πλήρων αιτήσεων ή 1.947 αιτήσεις.

Στις 2.507 οι ενστάσεις για την απόρριψη αιτήσεων του Εστία

Επιπλέον, ο προϊστάμενος του Σχεδίου Εστία είπε στο ΚΥΠΕ ότι έχουν υποβληθεί 2.507 ενστάσεις, εκ των οποίων 881 έχουν εγκριθεί και θα επανεξεταστούν για ενδεχόμενη συμμετοχή τους στο Εστία, ενώ 1.289 απορρίφθηκαν, 10 έχουν αποσυρθεί και 23 είναι άνευ αντικειμένου. Σημείωσε πως 304 ενστάσεις έχουν εξεταστεί από την Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων και είναι στο στάδιο να αποσταλούν επιστολές στους αιτητές για το αποτέλεσμα των ενστάσεων τους.

Αναφορικά με τις συνολικά 881 ενστάσεις που έχουν εγκριθεί για επανεξέταση των αιτήσεων για συμμετοχή στο Εστία, ο κ. Σαββίδης είπε ότι από αυτές 226 αιτήσεις κρίθηκαν ότι οι δανειολήπτες είναι μη βιώσιμοι αλλά επιλέξιμοι για το Σχέδιο, 92 αιτήσεις απορρίφθηκαν, 252 εγκρίθηκαν, ενώ για 10 εγκεκριμένες ενστάσεις οι πιστωτικές τους διευκολύνσεις έχουν πωληθεί στην εταιρεία διαχείρισης δανείων «Themis Portfolio Management Ltd» και εκκρεμεί η εξέταση τους.

Επίσης, ανέφερε ότι 2 εγκεκριμένες ενστάσεις έχουν αποσυρθεί και για 299 οι αιτήσεις για το Σχέδιο επιστραφήκαν στις συμμετέχουσες (τράπεζες) στο Σχέδιο για να υποβληθούν εκ νέου στον αρμόδιο φορέα για επανεξέταση, καθώς κατά την υποβολή της αίτησης, δεν είχαν συμπεριληφθεί όλα τα απαραίτητα παραστατικά.

Σημείωσε ότι για τις 299 που επιστράφηκαν στις τράπεζες θα διενεργηθεί αξιολόγηση βιωσιμότητας και θα επιστραφούν στον αρμόδιο φορέα για να αποφασίσει κατά πόσον θα συμπεριληφθούν στις αιτήσεις για το Εστία.

Αναφορικά με τις 10 αιτήσεις των οποίων τα δάνεια τους έχουν πωληθεί από την Τράπεζα Κύπρου στην εταιρεία διαχείρισης δανείων «Themis Portfolio Management Ltd», ο κ. Σαββίδης είπε ότι αναμένεται να κληθεί η εταιρεία από το Υπουργείο Οικονομικών να υπογράψει το μνημόνιο Συναντίληψης για το Σχέδιο Εστία, όπως έγινε και με τις υπόλοιπες συμμετέχουσες στο Σχέδιο.