Τηλεόραση Ραδιόφωνο
Τράπεζα Κύπρου

O οίκος αξιολόγησης S&P Global Ratings αναβάθμισε χθες βράδυ τη μακροχρόνια πιστοληπτική αξιολόγηση της Τράπεζας Κύπρου κατά μία βαθμίδα, στο BB- από Β+, αναθέτοντας σταθερή προοπτική, επικαλούμενος τη σημαντική μείωση των κόκκινων δανείων στον ισολογισμό της, που θέτουν την τράπεζα σε ισχυρότερη θέση να αντιμετωπίσει ένα πιο δύσκολο περιβάλλον.

Η αναβάθμιση της αξιολόγησης της Τράπεζας Κύπρου, ακολούθησε την αναβάθμιση του αξιόχρεου της Κυπριακής Δημοκρατίας την περασμένη Παρασκευή.

«Η αναβάθμιση της Τράπεζας Κύπρου αντικατοπτρίζει τις σημαντικές βελτιώσεις που έχουν επιτευχθεί στη μείωση των προβληματικών δανείων, θέτοντας την τράπεζα σε πιο ισχυρή θέση για να αντιμετωπίσει ένα δυνητικά πιο δύσκολο περιβάλλον», αναφέρει ο S&P Global Ratings.

Σύμφωνα με τον οίκο, από την κορύφωση των ΜΕΔ το 2014, η τράπεζα έχει επιτύχει σωρευτική μείωση των κόκκινων δανείων κατά 96% μέσω πωλήσεων και οργανικών προσπαθειών, υπενθυμίζοντας ότι στο τέλος Ιουνίου του 2022 ο δείκτης ΜΕΔ της τράπεζας βρισκόταν στο 5,7% αναπροσαρμοσμένος για την τελευταία πώληση χαρτοφυλακίου ΜΕΔ (Helix 3), που αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους ενώ στα τέλη του 2019 ο δείκτης των κόκκινων δανείων βρισκόταν στο 30%.

Ο S&Ps αναφέρει ακόμη ότι η σταθερή προοπτική εξισορροπεί  το βελτιωμένο προφίλ κινδύνου και την κεφαλαιοποίησή της έναντι της ανάγκης βελτίωσης της αποδοτικότητας και κερδοφορίας. «Αναμένουμε ότι η διοίκηση θα παραμείνει επικεντρωμένη στη διατήρηση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού υπό έλεγχο, δημιουργώντας εξοικονόμησης από το πρόσφατο σχέδιο εθελούσιας εξόδου», αναφέρει, προσθέτοντας ότι ο δείκτης κόστους προς έσοδα θα μειωθεί περί το 63% στο τέλος του 2023 από πέραν του 70% το 2021.

Σημειώνει ακόμη ότι η υποχώρηση των οικονομικών κινδύνων στην Κύπρο υποστηρίζει την επαρκή κεφαλαιοποίηση της τράπεζας και παρέχει ένα περιθώριο για να στηρίξει την ανάπτυξη. Μάλιστα εκτιμά ότι ο χαμηλότερος οικονομικός κίνδυνος θα έχει ένα θετικό αντίκτυπο 115 μονάδων βάσης στο κεφάλαιο της τράπεζας, που είναι προσαρμοσμένο επί του κινδύνου (RAC) ο οποίος στο τέλος του 2021 και προσαρμοσμένος για το πακέτο Helix 3 βρισκόταν στο 8%.

«Συνεπώς εκτιμούμε ότι η κεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου θα παραμείνει με διατηρήσιμο τρόπο πάνω από το 7% τους επόμενους 18 μήνες, παρέχοντας κάποιο χώρο για ήπια μεγέθυνση του δανειακού της χαρτοφυλακίου και να απορροφήσει δυνητικά υψηλότερες πιστωτικές απώλειες», σημειώνει ο οίκος, προσθέτοντας πως «αναμένουμε ότι η ποιότητα του κεφαλαίου θα συγκρίνεται ευνοϊκά με αυτήν των αντίστοιχων ελληνικών τραπεζών, οι οποίες, σε αντίθεση με την Τράπεζα Κύπρου, διακατέχουν μεγάλα ποσά αναβαλλόμενης φορολογίας στα βιβλία τους».

Ευρύτερα για το τραπεζικό σύστημα, ο S&Ps σημειώνει πως οι κυπριακές τράπεζες έχουν κάνει σημαντική πρόοδο στο καθάρισμα των προβληματικών δανείων από το 2018 και έχουν βελτιώσει τις πρακτικές παραχώρησης δανείων. Έπειτα από τέσσερα χρόνια πωλήσεων ΜΕΔ, ανταλλαγής χρέους με ακίνητα και τα ΜΕΔ για όλο το τραπεζικό σύστημα έχουν μειωθεί κατά πέραν των €7 δισεκατομμυρίων ή κατά 71% από το 2018. Επιπλέον το πιστωτικό προφίλ των τραπεζών έχει αποδειχθεί ανθεκτικό στις επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19, με μόνο 3% των δανείων που επωφελήθηκαν από το μορατόριουμ καταβολής δόσεων να καθίστανται μη εξυπηρετούμενα, συμπληρώνει.

Προσθέτει ακόμη ότι οι τράπεζες διατήρησαν πιο αυστηρά πρότυπα ανάληψης κινδύνου, κάτι που θα συνεισφέρει στην μικρότερη επιδείνωση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων τα επόμενα τρίμηνα. Σημειώνει συναφώς ότι το μέση αναλογία δανείου ως προς την αξία της υποθήκης στεγαστικών δανείων βρισκόταν στο «άνετο» 45% στο τέλος του 2021.

«Το καθάρισμα δεν έχει τελειώσει ωστόσο», επισημαίνει ο οίκος, προσθέτοντας ότι τα κόκκινα δάνεια  παραμένουν υψηλά σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ, ήτοι στο 11,4% των συνολικών δανείων στο τέλος Μαΐου του 2022 ή στο 16% με 18% των εκποιημένων περιουσιακών στοιχείων.

Επισημαίνοντας ότι ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΔ είναι 50%, ο οίκος σημειώνει πως αναμένεται επιβράδυνση του ρυθμού μείωσης των ΜΕΔ στο μέλλον. «Και αυτό διότι οι πωλήσεις δανείων θα καταστούν πιο δύσκολες και η πλειοψηφία των ΜΕΔ είναι κόκκινα δάνεια νοικοκυριών που είναι δύσκολα να μεταφερθούν», εξηγεί ο οίκος.

Εκτιμά ακόμη ότι η εισροή νέων ΜΕΔ θα προέλθει κυρίως από τα δάνεια που βρίσκονται στο στάδιο 2 (των πιστωτικών απωλειών βάσει του προτύπου IFRS 9), τα οποία βρίσκονται στο 15% περίπου των συνολικών ακαθάριστων δανείων στην Κύπρο, σε σύγκριση με το μέσο όρο στην ΕΕ που είναι 9%. «Συνεπώς αναμένουμε ότι ο δείκτης ΜΕΔ του κυπριακού τραπεζικού συστήματος να βρίσκεται περί του 10% τους επόμενους 12 με 18 μήνες», προσθέτει.

Ο οίκος θεωρεί ότι οι παρατεταμένες πληθωριστικές πιέσεις, οι υψηλές τιμές ενέργειες και οι έμμεσες επιπτώσεις από τη Ρωσία, εμπορικού εταίρου της Κύπρου, θα επηρεάσει τις κυπριακές τράπεζες, αλλά οι επιπτώσεις θα είναι σε «διαχειρίσιμα επίπεδα».

Εκτιμά δε ότι η έκθεση των κυπριακών τραπεζών στον επαγγελματικό και επιχειρηματικό τομέα που σχετίζεται με τη Ρωσία είναι λιγότερος από 2% των συνολικών δανείων του τραπεζικού συστήματος.

Εξάλλου ο S&P Global Ratings θεωρεί ότι οι τράπεζες στην Κύπρο είναι σχετικά πιο εκτεθειμένες σε κυκλικούς παράγοντες αφού η μόχλευση του ιδιωτικού τομέα είναι υψηλότερη σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες. Βρίσκονται επίσης υπό πίεση για να βελτιώσουν την κερδοφορία τους, ενώ οι καταθέσεις από μη κάτοικους Κύπρου (17% των συνολικών καταθέσεων στο τέλος Ιουνίου του 2022) δημιουργούν μεταβλητότητα στη χρηματοδότησή τους.

Σύμφωνα με τον οίκο, η μείωση του λειτουργικού τους κόστους και του δικτύου τους και η αύξηση του ψηφιακού μετασχηματισμού θα είναι κλειδί στη βελτίωση της αποδοτικότητας των κυπριακών τραπεζών, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η αύξηση των βασικών επιτοκίων έχει ευνοϊκές επιπτώσεις στο καθαρό επιτοκιακό εισόδημα, καθώς τα δανειακά χαρτοφυλάκια των τραπεζών είναι κυρίως με κυμαινόμενα επιτόκια.