Τηλεόραση Ραδιόφωνο
Κεντρική Τράπεζα Κύπρου

Ο αριθμός των επενδυτικών οργανισμών ανήλθε σε 274 τον Ιούνιο 2022, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ).

Η ΚΤΚ δημοσίευσε την Τετάρτη τα στατιστικά στοιχεία των επενδυτικών οργανισμών με μήνα αναφοράς τον Ιούνιο 2022. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, ο αριθμός των επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε από 273 τον Μάρτιο 2022 σε 274 τον Ιούνιο 2022.

Το συνολικό ενεργητικό τους σημείωσε οριακή αύξηση της τάξης του 0,14% στα €8.704,0 εκ. τον Ιούνιο 2022. 

Τον Μάρτιο του 2022 το συνολικό ενεργητικό τους ήταν  €8.692,0 εκ. καταλήγει η ΚΤΚ.