Τηλεόραση Ραδιόφωνο

Καθαρά κέρδη €37,2 εκατ. ανακοίνωσε η Eurobank Κύπρου για το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας καταγράφηκε αύξηση €13,1 εκατομμυρίων ή 54% σε σχέση με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου του 2021.

«Η αποτελεσματική διαχείριση του κόστους λειτουργίας της Τράπεζας σε συνδυασμό με τη βελτίωση των λειτουργικών της κερδών, συνετέλεσαν στη βελτίωση του δείκτη Κόστους προς Έσοδα από το 40% του πρώτου εξαμήνου του 2021, σε 32% για το αντίστοιχο εξάμηνο του 2022», αναφέρεται.

Όπως προστίθεται, ο δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Capital Adequacy Ratio) όπως και ο δείκτης κοινών μετοχών (CET1) παρέμειναν ισχυροί και ανήλθαν σε 26% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 σημειώνοντας αύξηση 60 μονάδων βάσης έναντι της 31ης Δεκεμβρίου 2021. 

«Οι εν λόγω δείκτες είναι σημαντικά υψηλότεροι των αντίστοιχων ελαχίστων εποπτικών ορίων για το έτος 2022», σημειώνεται.

Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις (εξαιρουμένων των δανείων που εξασφαλίζονται με καταθέσεις) ανήλθε στο 30%, με τις συνολικές καταθέσεις να φτάνουν σε €7,019 εκατ., σημειώνοντας αύξηση ~€400 εκατ. από την αρχή του έτους.

Η Eurobank Κύπρου αναφέρει επίσης ότι «παρόλες τις προκλήσεις λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, την άνοδο του πληθωρισμού και τις δυσκολίες στην εφοδιαστική αλυσίδα, η καθαρή πιστωτική επέκταση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 ανήλθε σε ~€122 εκατ.  με την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου να παρουσιάζει περαιτέρω βελτίωση». 

Συγκεκριμένα, ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (NPE ratio στη βάση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, ΕΑΤ) ανήλθε σε 2% σε σύγκριση με 2,4% για το τέλος του 2021.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Κύπρου, Μιχάλης Λούης εξέφρασε την ικανοποίησή του, καθώς τόσο η Eurobank Κύπρου όσο και ευρύτερα ο όμιλος Eurobank, ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας και των πελατών, παρέχοντας αποτελεσματικές λύσεις με ταχύτητα και ευελιξία, σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία.

«Τα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Α’ εξάμηνο δημιουργούν θετικές προοπτικές για την συνολική έκβαση της χρονιάς, ενώ παράλληλα αποδεικνύουν την ικανότητα της Τράπεζας να ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την παρουσία της στην Κύπρο», είπε.

Ο κ. Λούης στάθηκε ιδιαίτερα στη μεγάλη επένδυση της Τράπεζας στον τομέα της ψηφιακής αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες της Eurobank Κύπρου, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2022, μέσω της οποίας οι πελάτες θα αποκτήσουν ακόμα ευκολότερη πρόσβαση στις υπηρεσίες της τράπεζας, με ευελιξία και ταχύτητα, αναφέρεται.