Τηλεόραση Ραδιόφωνο
Η ανάπτυξη το 2022 στην Κύπρο αναμένεται να περιοριστεί από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία και, με μερική ανάκαμψη των εξαγωγών και της ιδιωτικής κατανάλωσης, προβλέπεται γύρω στο 2%, αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το Εκτελεστικό Συμβούλιο του οποίου ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της διαβούλευσης με την Κύπρο στις 25 του Μάη 2022, στη βάση του άρθρου 4 του καταστατικού του.

Σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη, το ΔΝΤ σημειώνει ότι η Κύπρος σημείωσε μια ισχυρή ανάκαμψη πέρυσι λόγω της επιτυχημένης διαχείρισης της πανδημίας, ενώ η παραγωγή επέστρεψε στο προ πανδημίας επίπεδο και η ανεργία μειώθηκε.

Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών παρέμεινε αυξημένο αλλά μειώθηκε στο 7¼%  του ΑΕΠ με ανάκαμψη των εξαγωγών. Ο πληθωρισμός αυξήθηκε, κυρίως λόγω της αύξησης στις τιμές ενέργειας. Το δημοσιονομικό έλλειμμα μειώθηκε σε περίπου 2% του ΑΕΠ.

Το ΔΝΤ αναφέρει ότι ο δείκτης του δημόσιου χρέους παρέμεινε υψηλός αλλά μειώθηκε στο 104%.  Η ρευστότητα στον τραπεζικό τομέα παρέμεινε υψηλή και οι δείκτες κεφαλαίου γενικά σταθεροί. Σημειώνεται ότι οι τράπεζες έχουν σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Η ανάπτυξη φέτος, αναφέρει, θα περιοριστεί από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία και, με μερική ανάκαμψη των εξαγωγών και της ιδιωτικής κατανάλωσης, προβλέπεται περίπου στο 2%. Επίσης, αναφέρεται, θα υποστηρίζεται από επενδυτικές δαπάνες στο πλαίσιο του Κυπριακού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο, σε συνδυασμό με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, βελτιώνει τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης. 

Σημειώνεται ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί περαιτέρω πριν υποχωρήσει μεσοπρόθεσμα, ενώ η αργή ανάκαμψη θα εμποδίσει τη δημοσιονομική εξυγίανση φέτος, αλλά το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται να περιοριστεί μετά τη σταδιακή κατάργηση της στήριξης που σχετίζεται με την πανδημία της Covid και ο δείκτης του δημόσιου χρέους πρόκειται να παραμείνει σε μια σταθερά πτωτική πορεία.

Το ΔΝΤ σημειώνει ότι οι προοπτικές παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες με κινδύνους από μια κλιμάκωση και παρατεταμένη διάρκεια του πολέμου και των κυρώσεων, του πληθωρισμού και ανεξέλεγκτων και πιο σοβαρών εστιών του κορωνοϊού.

Εξάλλου, στην ενότητα που αφορά την αξιολόγηση του Εκτελεστικού Συμβουλίου αναφέρεται ότι οι εκτελεστικοί διευθυντές έδωσαν τα εύσημα στις αρχές για την πολιτική ανταπόκρισή τους στην πανδημία, που στήριξε την ανάκαμψη της παραγωγής και της απασχόλησης. Σημείωσαν ότι ο ρυθμός της ανάκαμψης αναμένεται να επιβραδυνθεί βραχυπρόθεσμα —κυρίως λόγω του πολέμου στην Ουκρανία— αλλά θα πρέπει να ανακτήσει τη δυναμική μεσοπρόθεσμα. Ωστόσο, οι προοπτικές υπόκεινται σε κινδύνους από έναν παρατεταμένο πόλεμο στην Ουκρανία και ανεξέλεγκτες εστίες του κορωνοϊού.

Συμφώνησαν ότι η δημοσιονομική πολιτική πρέπει να συνεχίσει να παρέχει στήριξη, υποστήριξαν μια σταδιακή δημοσιονομική προσαρμογή και τόνισαν ότι επιπλέον μέτρα διακριτικής ευχέρειας, εάν χρειάζεται, θα πρέπει να είναι προσωρινά και καλά στοχευμένα. Υπογράμμισαν τη σημασία της δημοσιονομικής πειθαρχίας μεσοπρόθεσμα για να τεθεί το δημόσιο χρέος σε σταθερά πτωτική πορεία. Ενθάρρυναν επίσης περαιτέρω προσπάθειες για έλεγχο της αύξησης των μισθών του δημόσιου τομέα και αντιμετώπιση κινδύνων από το Γενικό Σύστημα Υγείας.

Σημείωσαν ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα παρέμεινε ανθεκτικό και συμφώνησαν ότι οι αρχές θα πρέπει να βελτιώσουν την παρακολούθηση, δεδομένης της επιδείνωσης των προοπτικών.

Τόνισαν την κρισιμότητα ενός αποτελεσματικού πλαισίου για την αντιμετώπιση κακοπληρωτών και την παροχή κινήτρων για δανειολήπτες να συμμετάσχουν σε αναδιαρθρώσεις.

Επίσης, ανέφεραν ότι ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι το κλειδί για την αύξηση του μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού δυναμικού. Χαιρέτησαν την πρόοδο στην εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως η ψήφιση νομοθεσίας για τη διαφθορά και οι μεταρρυθμίσεις στις δημόσιες υπηρεσίες και την τοπική αυτοδιοίκηση.  Σημείωσαν ακόμη ότι οι μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό σύστημα αποτελούν επίσης προτεραιότητα.

Συμφώνησαν ότι η επίτευξη των εθνικών στόχων για το κλίμα μπορεί να βοηθήσει την Κύπρο να μεταβεί σε ένα περισσότερο ανθεκτικό και βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης. Συνέστησαν να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων για την εφαρμογή της πράσινης ατζέντας, συμπεριλαμβανομένης της σχεδιαζόμενης πράσινης φορολογικής μεταρρύθμισης.  Καταλήγοντας, αναφέρουν ότι θα μπορούσαν επίσης να εξεταστούν μέτρα, όπως τέλη για τη βελτίωση της μείωσης των εκπομπών.