Τηλεόραση Ραδιόφωνο
διαβεβαίωση

Τα νησιώτικα κράτη μέλη και οι ιδιαιτερότητές τους πρέπει να γίνονται σεβαστές, δήλωσε η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος δρ Μαρία Παναγιώτου η οποία συμμετείχε στo Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, τα κύρια θέματα που απασχόλησαν το Συμβούλιο ήταν η προσπάθεια έγκρισης Συμπερασμάτων Συμβουλίου για το μέλλον της γεωργίας στην ΕΕ και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βιώσιμη αλιεία στην ΕΕ.

Τα Συμπεράσματα για το μέλλον της γεωργίας στην ΕΕ δεν έγινε εφικτό να υιοθετηθούν, λόγω διαφωνιών ορισμένων κρατών μελών. Η κ. Παναγιώτου αρχικά καλωσόρισε το ότι στα συμπεράσματα γίνεται αναφορά για τα νησιώτικα κράτη μέλη και τις ιδιαιτερότητές τους, που πρέπει να γίνονται σεβαστές. Στη συνέχεια της παρέμβασής της, η Υπουργός ζήτησε όπως το λεκτικό στα Συμπεράσματα για «δίκαιη κατανομή των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών» λαμβάνει υπόψη τις παραμέτρους που διαφοροποιούν την άσκηση της γεωργίας στα διάφορα κράτη μέλη.

Ειδικότερα όσον αφορά στην Κύπρο η δρ Παναγιώτου ζήτησε, ανάμεσα σε άλλα, όπως στους σχεδιασμούς για το μέλλον της γεωργίας και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) λαμβάνεται υπόψη η αξία της γεωργικής γης, το κόστος παραγωγής, το κόστος των μεταφορικών και ο βαθμός που όλα αυτά επηρεάζουν τη βιωσιμότητα των γεωργών.

Όσον αφορά στην αλιεία, η δρ Παναγιώτου χαιρέτισε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βιώσιμη αλιεία στην ΕΕ και τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της διαχείρισης της αλιείας στη Μεσόγειο, της ενεργειακής μετάβασης του αλιευτικού στόλου αλλά και της διασφάλισης ίσων όρων ανταγωνισμού. Περαιτέρω τόνισε τη σημασία της αποτελεσματικής εφαρμογής μέτρων κατά της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, ζήτημα για το οποίο η Κύπρος αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις λόγω των παράνομων ενεργειών της Τουρκίας.

Στο πλαίσιο του Συμβουλίου, η Κροατία αναφέρθηκε στις πρόσφατες ζημιές στη γεωργική παραγωγή από δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Η δρ Παναγιώτου, σημειώνοντας ότι και η Κύπρος πλήττεται συχνά από έντονα καιρικά φαινόμενα, τόνισε την ανάγκη παροχής πρόσθετων μέτρων οικονομικής ενίσχυσης των γεωργών και στήριξε το αίτημα Κροατίας.

Η Υπουργός, με τοποθέτησή της στο αίτημα της Βουλγαρίας για λήψη μέτρων διευκόλυνσης της απορρόφησης των διαθέσιμων πιστώσεων για την Αγροτική Ανάπτυξη, τόνισε τη σημασία της διασφάλισης πλήρους απορρόφησης των ενωσιακών πιστώσεων για στήριξη του αγροτικού κόσμου και επανέφερε την εισήγηση για αξιοποίηση των αδιάθετων πόρων της ΚΑΠ για την αντιμετώπιση των κρίσεων στη γεωργία.

Στο περιθώριο της συνάντησης η δρ Παναγιώτου, σε συνομιλία της με τον Επίτροπο Γεωργίας Janusz Wojciechowski, είχε την ευκαιρία να τον προσκαλέσει για να συμμετάσχει στην Υπουργική διάσκεψη των μεσογειακών κρατών μελών της ΕΕ (MED9), η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας των MED9 μεταξύ 1-3/9/2024, με κύριο θέμα συζήτησης τις επιπτώσεις της λειψυδρίας και της ξηρασίας στην επισιτιστική ασφάλεια και στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού των αγροτικών περιοχών. Ο Επίτροπος αποδέχθηκε με χαρά την πρόσκληση και επιβεβαίωσε την παρουσία του στις εργασίες της MED9.