Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ξτυ

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, του Υφυπουργείου Πολιτισμού, ανακοινώνει ότι, στις 17 Ιουνίου 2024, παραδόθηκε στις κυπριακές αρχές στο Βερολίνο από το Alexander Malios Research Institute for Cypriot Heritage and Archaeology που εδρεύει στη Λειψία, μια κυπριακή αρχαιότητα για να επαναπατριστεί στην Κύπρο. Η αρχαιότητα παραδόθηκε από τον κ. Μαλιό στην Υφυπουργό Πολιτισμού Δρα Βασιλική Κασσιανίδου, στην παρουσία της Πρέσβεως της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Βερολίνο κας Μαρίας Παπακυριακού και της Εφόρου Αρχαιοτήτων κας Ευτυχίας Ζαχαρίου.

Συγκεκριμένα, ο ιδρυτής του εν λόγω Ινστιτούτου κ. Αλέξανδρος Μαλιός, αφού ενημερώθηκε από τις κυπριακές αρχές ότι απέκτησε αρχαίο αντικείμενο, το οποίο είχε εξαχθεί παράνομα από την Κύπρο αποφάσισε όπως το παραδώσει στις κυπριακές αρχές με σκοπό τον επαναπατρισμό του. Πρόκειται για έναν κεραμικό σκύφο (μικρό ανοικτό αγγείο) του 8ου αι. π.Χ. με γραπτές παραστάσεις πτηνών και γεωμετρικών μοτίβων να κοσμούν την επιφάνειά του. Το αντικείμενο είχε καταγραφεί στα μητρώα του Τμήματος Αρχαιοτήτων στην Αμμόχωστο πριν από το 1974 και δημοσιευθεί σε αρχαιολογικές δημοσιεύσεις από το 1970. Ως αποτέλεσμα της Τουρκικής εισβολής και κατοχής πέραν του 36% των εδαφών της Κύπρου, η αρχαιότητα εξάχθηκε παράνομα από την Κύπρο και έκτοτε αγνοείτο, όπως άλλωστε ένας πολύ μεγάλος αριθμός πολιτιστικών αντικειμένων που βρίσκονταν στις περιοχές που δεν είναι σήμερα υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο των αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων επιθυμεί να ευχαριστήσει θερμά τον κ. Μαλιό, Επίτιμο Πρόξενο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Λειψία, για την ενημέρωση των αρχών και για την παράδοση του κεραμικού σκύφου. Θερμότατες ευχαριστίες απευθύνονται στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Βερολίνο και ιδιαίτερα στην Πρέσβη κα Μαρία Παπακυριακού και στον Αναπληρωτή Αρχηγό της Αποστολής κ. Δημήτρη Δημητρίου, η συμβολή των οποίων υπήρξε καθοριστική για τη θετική έκβαση της υπόθεσης.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων ως το αρμόδιο Τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την προστασία και τη διαχείριση της αρχαιολογικής κληρονομιάς της Κύπρου, θα συνεχίσει τις εντατικές του προσπάθειες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς τόσο της Κύπρου, όσο και άλλων χωρών, πάντα σε στενή συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή για την Πάταξη της Σύλησης και της Παράνομης Διακίνησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Οι προσπάθειες αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, την εντατικοποίηση των προσπαθειών εντοπισμού, διεκδίκησης και επαναπατρισμού των αρχαιοτήτων που έχουν εξαχθεί παράνομα, τον έλεγχο των εισαγωγών πολιτιστικών αντικειμένων, την

ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στον τομέα αυτό, την ενίσχυση της εκπαίδευσης του προσωπικού των αρμόδιων αρχών σε θέματα καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων και την ευαισθητοποίηση του κοινού, του οποίου ο ρόλος είναι καθοριστικός για την προστασία της κοινής μας πολιτιστικής κληρονομιάς.

ξτυ
ξυτ
ξυτ