Τηλεόραση Ραδιόφωνο
1

Μετά το κοινό αίτημα δασκάλων-γονέων για επίσπευση των απαραίτητων διαδικασιών για εγκατάσταση κλιματιστικών σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας, το υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας εξέδωσε επεξηγηματική ανακοίνωση ενημερώνοντας για τα σχετικά βήματα που ακολουθεί για το εν λόγω ζήτημα.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, για δεκαετίες το ζήτημα με τα κλιματιστικά στα σχολεία δεν αποτελούσε προτεραιότητα και δεν είχει προωθηθεί αποτελεσματικά ενώ η παρούσα κυβέρνηση έκανε της απαραίτητες ενέργειες βάση της νομοθεσίας και με πλήρη συμμόρφωση σε υποδείξεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Το υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας υπενθυμίζει πως παράλληλα τρέχουν οι διαδικασίες και οι σχεδιασμοί για την  υλοποίηση ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών μονάδων ανά το παγκύπριο.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

Αναφορικά με τη συζήτηση που διεξάγεται για το θέμα των κλιματιστικών στα σχολεία, υπενθυμίζουμε ότι η Κυβέρνηση, με την ανάληψη της Προεδρίας, προχώρησε για πρώτη φορά σε ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την εγκατάσταση κλιματιστικών σε όλα τα σχολεία. Για δεκαετίες, το θέμα αυτό δεν είχε προωθηθεί αποτελεσματικά, ούτε αποτέλεσε προτεραιότητα.

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) εργάζεται προς την υλοποίηση της απόφασης της Κυβέρνησης, με πλήρη διασφάλιση των θεμάτων ασφάλειας (δικτύου, κτηρίων κ.ά.). Όπως γίνεται κατανοητό, σε σχολεία που έχουν εγκατασταθεί συστήματα κλιματισμού στο παρελθόν, χωρίς να ακολουθηθούν οι σωστές διαδικασίες, παρουσιάζονται προβλήματα.

Συγκεκριμένα, έγιναν κατά το τελευταίο διάστημα, οι δέουσες ενέργειες στη βάση της νομοθεσίας, με πλήρη συμμόρφωση σε υποδείξεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ως εξής:

(α) επιλογή από τις Σχολικές Εφορείες, στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, των πρώτων 50 σχολείων παγκύπρια (δέκα ανά επαρχία στην ελεύθερη Κύπρο), στα οποία θα γίνει η εγκατάσταση

(β) ετοιμασία πρωτοκόλλου - οδηγού εγκατάστασης, υπό την εποπτεία των Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΝ

(γ) προκήρυξη διαγωνισμού από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, σε συνεργασία με το ΥΠΑΝ.

(δ) ετοιμασία πλάνου εγκατάστασης τριετίας, με πλήρη κοστολόγηση (€45 εκατομμύρια περίπου).

Στο παρόν στάδιο, η αξιολόγηση των οικονομικών φορέων έχει ολοκληρωθεί και οι Σχολικές Εφορείες μπορούν πλέον, μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών, να αναθέτουν στους εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών στις σχολικές μονάδες, που έχουν υπό την ευθύνη τους. Ταυτόχρονα, προωθείται από το ΥΠΑΝ το πλάνο της τριετίας, το οποίο θα συζητηθεί με τις Σχολικές Εφορείες, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Υπενθυμίζεται ότι παράλληλα προχωρούν οι σχεδιασμοί και η υλοποίηση ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών μονάδων ανά το παγκύπριο.

Η Κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα κάθε δίκαιο αίτημα για τη βελτίωση των συνθηκών διδασκαλίας και μάθησης και είναι η πρώτη φορά που προωθούνται ουσιαστικές δράσεις, τα αποτελέσματα των οποίων θα είναι εμφανή άμεσα. Είναι σημαντικό η διαδικασία να ολοκληρωθεί σωστά και στη βάση όλων των σχετικών κανονισμών.