Τηλεόραση Ραδιόφωνο
987

Δύο προτάσεις-σχέδια του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για την στήριξη των ορεινών περιοχών, των συνταξιούχων και των εργαζομένων, ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας, Γιάννη Παναγιώτου, εγκρίθηκαν οι προτάσεις του Υπουργείου για την προκήρυξη των ακόλουθων Σχεδίων στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για τη στήριξη των ορεινών περιοχών, των συνταξιούχων και των εργαζομένων:

(α) «Σχέδιο Επιχορήγησης Διακοπών Χαμηλοσυνταξιούχων σε Ξενοδοχεία των Ορεινών Θερέτρων και του Πύργου Τηλλυρίας» κατά την περίοδο από 4/6/2024 έως 29/7/2024 και από 3/9/2024 έως 28/10/2024, βάσει του οποίου θα επιχορηγείται πλήρως η διαμονή με πλήρη διατροφή για συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα για διακοπές σε θέρετρα των ορεινών περιοχών και του Πύργου Τηλλυρίας.

(β) «Σχέδιο Επιχορήγησης Αδειών Εργοδοτουμένων» κατά την περίοδο από 14/7/2024 έως 27/9/2024, βάσει του οποίου θα επιχορηγείται πλήρως η διαμονή με πλήρη διατροφή για εργοδοτούμενους, που έχουν δικαίωμα σε απολαβές άδειας από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών, για διακοπές σε θέρετρα των ορεινών περιοχών και του Πύργου Τηλλυρίας.

Αναμένεται ότι μέσα από την υλοποίηση των Σχεδίων θα επωφεληθούν πέραν των 10.000 εργαζομένων και συνταξιούχων, που ανέρχονται σε περίπου 3.800 και 6.300 πολίτες αντίστοιχα.

Σχέδιο Επιχορήγησης Διακοπών Χαμηλοσυνταξιούχων

Το Σχέδιο Επιχορήγησης Διακοπών Χαμηλοσυνταξιούχων θα λειτουργήσει για την περίοδο από 4/6/2024 έως 29/7/2024 και από 3/9/2024 έως 28/10/2024 ή μέχρι εξαντλήσεως του σχετικού κονδυλίου και θα καλύπτει 4ήμερη διαμονή (3 διανυκτερεύσεις) με πλήρη διατροφή από Παρασκευή έως Δευτέρα και από Τρίτη έως Παρασκευή.

Δικαιούχοι του Σχεδίου, οι οποίοι περιλαμβάνονται στις πιο κάτω κατηγορίες, θα πρέπει απαραίτητα να είναι μόνιμα διαμένοντες στο νησί:

  1. δικαιούχοι του Σχεδίου Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα (χαμηλοσυνταξιούχοι που λαμβάνουν τη μικρή επιταγή),
  2. χαμηλοσυνταξιούχοι, οι οποίοι είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος,
  3. συνταξιούχοι με ετήσιο εισόδημα μέχρι €15.500 για μονήρεις, και
  4. συνταξιούχοι με ετήσιο εισόδημα μέχρι €20.000 για οικογένειες, καθώς και σε εξαρτώμενα τους πρόσωπα, όπως αυτά καθορίζονται στο Σχέδιο Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα.

Στο Σχέδιο θα μπορούν να συμμετάσχουν 6.266 πρόσωπα, ενώ η δαπάνη για την υλοποίηση του Σχεδίου θα ανέλθει στις εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€950.000).

Σχέδιο Επιχορήγησης Αδειών Εργοδοτουμένων

Το Σχέδιο Επιχορήγησης Αδειών Εργοδοτουμένων θα λειτουργήσει για την περίοδο από 14/7/2024 έως 27/9/2024 και θα καλύπτει 6ήμερη διαμονή (5 διανυκτερεύσεις) με πλήρη διατροφή από Κυριακή έως Παρασκευή. Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι εργοδοτούμενοι, που έχουν δικαίωμα σε απολαβές άδειας από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών για το έτος 2023 και οι οποίοι δεν συμμετείχαν στο Σχέδιο οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους το 2023.

Στο Σχέδιο θα μπορούν να συμμετάσχουν πέραν των 3.800 προσώπων, ενώ το διαθέσιμο κονδύλι ανέρχεται στις εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ (€900.000).

Στόχοι των δύο Σχεδίων είναι αφενός, η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους χαμηλοσυνταξιούχους και τους εργαζόμενους, καθώς επίσης και η στήριξη των ορεινών θερέτρων του τόπου μας, τα οποία με τη λειτουργία τους προσφέρουν σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας σε περιοχές εκτός των αστικών κέντρων, ενισχύουν το τουριστικό προϊόν της Κύπρου κατά τους χειμερινούς μήνες, βοηθώντας με αυτό τον τρόπο στην επέκταση της τουριστικής περιόδου, και με τη λειτουργία τους στηρίζουν σε σημαντικό βαθμό τις κοινότητες εντός των οποίων δραστηριοποιούνται.

Όσον αφορά στις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα ενημερώσει άμεσα τους δικαιούχους, μόλις οριστικοποιηθούν οι διαδικασίες αναφορικά με την εφαρμογή των Σχεδίων.