Τηλεόραση Ραδιόφωνο
θλι

Το Ανώτατο Δικαστήριο επιφύλαξε την απόφασή του για την ερχόμενη Τετάρτη 5 Ιουνίου. Εκεί θα έχουμε την απόφαση ως προς την ένσταση που επέβαλε ο Γενικός Ελεγκτής στο αίτημα του Γενικού Εισαγγελέα για παύση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Υπενθυίζουμε πώς σήμερα στις 9.30 ξεκίνησε στο Συμβούλιο του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου η εξέταση της προδικαστικής ένστασης του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, στην αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα, Γιώργου Σαββίδη, με την οποία ζητεί την παύση του για ανάρμοστη συμπεριφορά.

Στις 9.10 έκανε την εμφάνισή του ο Γενικός Ελεγκτής και ακολούθησε 10 λεπτά αργότερα ο Γενικός Εισαγγελέας στον χώρο της αίθουσας της ολομέλειας του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Αρχή έκανε ο δικηγόρος του Γενικού Ελεγκτή Τζο Τριανταφιλλίδης, για την ένσταση που υπεβλήθη. Η ένσταση στηρίζεται στο γεγονός ότι ο Γενικός Εισαγγελέας δεν νομιμοποιείται να ξεκινήσει τέτοια διαδικασία εναντίον του Γενικού Ελεγκτή.

Ο κ. Τριανταφιλλίδης αναφέρθηκε σε νομικά ζητήματα, λέγοντας πως δεν υπάρχει απόφαση επί του συγκεκριμένου ζητήματος, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια απόφαση του δικαστηρίου, ούτε κάποιος νόμος που να δίνει το δικαίωμα στον Γενικό Εισαγγελέα να παύει τον Γενικό Ελεγκτή για λόγους ανάρμοστης συμπεριφοράς.

Έκανε αναφορά σε 27 αξιωματούχους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Κυπριακή Δημοκρατία και δηλώνει πως σε περίπτωση που βγει απόφαση υπέρ του Γενικού Εισαγγελέα, θα του δίνει το δικαίωμα να μπορεί να κινήσει διαδικασίες και για τους υπόλοιπους.

Ο δικηγόρος αναφέρθηκε επίσης ότι ο Γενικός Εισαγγελέας είναι ομοβάθμιος με τον Γενικό Ελεγκτή και δεν μπορεί να κινήσει τέτοια διαδικασία.

Γενικότερα, έγιναν πολλές αναφορές στους νόμους και το Σύνταγμα.

Έκανε επίσης αναφορά και στη δήλωση που είχε κάνει ο ΠτΔ τον προηγούμενο Μάρτιο που είπε ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένος από το έργο του Γενικού Ελεγκτή και δεν έχει κάποιο παράπονο, σημειώνοντας πως είναι παράλογο ο νομικός του σύμβουλος να κινεί τη διαδικασία για την παύση του.

Σημειώνεται πως στη συνέχεια θα γίνει η αγόρευση του δικηγόρου του Γενικού Εισαγγελέα που προφανώς θα απορρίπτει τα όσα αναφέρει η πλευρά του Γενικού Ελεγκτή.

Οι ενδείξεις ως προς την προδικαστική ένσταση δείχνουν πως θα έχουμε απόφαση τα επόμενα 24ωρα. Αν περάσει η προδικαστική εξέταση η διαδικασία σταματά αυτόματα. Εάν δεν ισχύσει συνεχίζεται κανονικά.

Ολοκληρώθηκε και η αγόρευση του δικηγόρου του Γενικού Εισαγγελέα του Γιώργου Βαλιαντή ο οποίος ανέφερε πως το Σύνταγμα δίνει ύψιστο κύρος στον Γενικό Εισαγγελέα για να κινεί οποιαδήποτε διαδικασία.

Ο συντακτικός νομοθέτης, ανέφερε, έχει πλήρη εμπιστοσύνη τον Γενικό Εισαγγελέα, είναι ο νομικός σύμβουλος του κράτους έχει ευρείες εξουσίες και ως εκ τούτου και αυτή την εξουσία.