Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ξυτ

Το απηρχειωμένο ισχύον νομικό πλαίσιο και οι διαδικασίες αλαλούμ, εκθέτουν επικίνδυνα τις γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και τα παιδιά. Η συζήτηση στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής, αποκάλυψε τεράστιες αδυναμίες και κενά σε όλο το σύστημα.

Χαρακτηριστικά, θύματα ενδοοικογενειακής βίας υποχρεώνονται από τα κυπριακά δικαστήρια, να δίνουν τα παιδιά στον θύτη στρη βάση μονομερών διαταγμάτων. Στα οποία, μάλιστα, μπορεί να καταγράφεται ως διεύθυνση επίδοσης του διατάγματος, ο χώρος όπου η κοπέλα φιλοξενείται για να προστατευθεί από τον δράστη, δηλαδή τα καταφύγια του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια. Και ενώ τα παιδιά διαμένουν μαζί με τη μητέρα τους στα καταφύγια. Σε μια τέτοια περίπτωση, θύμα εξαναγκάστηκε λόγω διατάγματος να δώσει τα παιδιά του στον θύτη, μετά την φυγή τους από το οικογενιακό σπίτι.

Ειρήνη Χαραλαμπίδου – Πρόεδρος Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

«Σίγουρα από την στιγμή που είναι αναγνωρισμένο θύμα βίας μια γυναίκα, δεν μπορεί το Δικαστήριο την ίδια ώρα, να εκδίδει διατάγματα, με τα οποία να θέτει την ίδια σε κίνδυνο και τα παιδιά της».

Εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας, παραδέχθηκε ότι το νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να εκσυγχρονιστεί. Ενώ η Επιστημονική Διευθύντρια του ΣΠΑΒΟ και η εκπρόσωπος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια, ζήτησαν νομοθετική ρύθμιση, ώστε για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας που φιλοξενούνται σε  καταφύγιο να αναστέλλεται η εκτέλεση οποιουδήποτε διατάγματος.

Ειρήνη Χαραλαμπίδου – Πρόεδρος Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

«Οπως μας είπαν σε δικαστική απόφαση για ένταλμα, ζητήθηκε από την γυναίκα-θύμα βίας, να πηγαίνει στο πεζοδρόμιο και να αφήνει τα παιδιά στο δράστη που βρισκόταν στο απέναντι πεζοδρόμιο».

Με βάση τα τελευταία ετήσια στοιχεία από τον ΣΠΑΒΟ, από τις 3.300 περιπτώσεις γυναικών που εξετάστηκαν, οι 800 περιπτώσεις αφορούν υποθέσεις γυναικών, με αυξημένο κίνδυνο να χάσουν τη ζωή τους. 400 περιπτώσεις, παρουσιάζουν επιβεβαιωμένες επιπτώσεις στην ψυχική και τη σωματική τους υγεία.

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η αποκάλυψη πως στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, αποκόπτεται το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα όταν για να προστατευθούν από τον δράστη φιλοξενούνται προσωρινά στα καταφύγια του ΣΠΑΒΟ, με την προκλητική δικαιολογία, ότι διαμένοντας σε καταφύγιο, δεν έχουν έξοδα σίτισης και διαβίωσης.

Παράλληλα, έγινε λόγος για την ανάγκη τροποποίησης της νομοθεσίας, με την προσθήκη πρόνοιας ώστε οι δράστες ενδοοικογενειακής βίας να μην δικαιούνται να τύχουν προεδρικής χάρης για πρόωρη αποφυλάκιση.