Τηλεόραση Ραδιόφωνο

«Παρουσιάσαμε ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής τον προϋπολογισμό της Cyta για το 2024, ενός δημόσιου οργανισμού που έχει συνέχεια και συνέπεια στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής του. Που καταφέρνει να εξελίσσεται, να κατακτά νέες κορυφές και να πρωταγωνιστεί, με τρόπο υποδειγματικό, εδραιώνοντας την Κύπρο ανάμεσα στις τηλεπικοινωνιακά προηγμένες χώρες του κόσμου.

Σήμερα, έχοντας επιστρέψει στο Κράτος συνολικά €1,228 δισ., εκ των οποίων €898,1 εκ. ως μέρισμα και €329,9 εκ. ως φορολογία, η Cyta προχωρεί με δικά της κεφάλαια στον πλήρη εκσυγχρονισμό της τηλεπικοινωνιακής υποδομής της Κύπρου. Αναπτύσσει δίκτυα υπερυψηλών ταχυτήτων, με παγκύπρια κάλυψη, που δίνουν τη δυνατότητα στη χώρα μας να ανταγωνίζεται στο διεθνές περιβάλλον της νέας ψηφιακής οικονομίας. Για να είναι αυτό εφικτό, βασίζεται σε δύο πυλώνες: στη δέσμευση και την προσήλωση του άρτια καταρτισμένου και έμπειρου προσωπικού της και στα εξαιρετικά οικονομικά της αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα για το 2023

Το Πλεόνασμα μετά τη Φορολογία, για το 2023, αναμένεται να ανέλθει σε ψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα γύρω στα €63 εκ. Το ποσό αυτό θεωρείται βελτιωμένο, λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 2023 περιλαμβάνεται μη συνήθης δαπάνη ύψους €17,9 εκ. που αφορά στην αποζημίωση υπαλλήλων για πρόωρη αφυπηρέτηση, μέσω του Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης 2023.

Σημαντικότερη συνιστώσα στη βελτιωμένη κερδοφορία, αποτελεί η συνεχιζόμενη θετική πορεία των τελευταίων πέντε (5) χρόνων, με ρυθμούς ανάπτυξης εσόδων που υπερβαίνουν τον μέσο όρο του τομέα, ξεπερνώντας τα €405,4 εκ., αριθμός που αποτελεί ρεκόρ 10ετίας.

Προϋπολογισμός 2024 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2024-2026

Η Cyta αναμένει να διατηρήσει τη δυναμική της και για το 2024, με τα έσοδα να προβλέπονται στα ίδια επίπεδα με το 2023. Η κερδοφορία του Οργανισμού επενδύεται σε αναπτυξιακά έργα που ενισχύουν την πρωταγωνιστική θέση της Cyta στον χώρο των τηλεπικοινωνιών και που συνάδουν, παράλληλα, με την αποστολή και την εταιρική της υπευθυνότητα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πρόοδο της κοινωνίας και την ανάπτυξη της οικονομίας της Κύπρου».