Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ηλεκτρική

Η Βουλή ομόφωνα ψήφισε νομοσχέδιο που οδηγεί σε τροποποίηση του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με τα ισχύοντα στην ΕΕ, σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας.

Με το νομοσχέδιο επικαιροποιούνται οι παραπομπές της ευρωπαϊκής Οδηγίας, ώστε να διασφαλίζεται ότι κατά την περιγραφή των προϊόντων που αναφέρονται σε αυτή, χρησιμοποιούνται οι νέοι κωδικοί της Συνδυασμένης Ονοματολογίας.

Η  τροποποίηση απαιτείται για σκοπούς συμμόρφωσης με την εκτελεστική απόφαση της Κομισιόν για την επικαιροποίηση των παραπομπών της Οδηγίας στους κωδικούς της Συνδυασμένης Ονοματολογίας για ορισμένα προϊόντα, η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 9 Απριλίου 2018.

Το Υπουργείο Οικονομικών διαβεβαίωσε την επιτροπή οικονομικών, κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου, ότι  η υπό αναφορά τροποποίηση δεν επιφέρει οποιοδήποτε επιπρόσθετο κόστος και δεν συνεπάγεται την επιβολή νέας φορολογίας ή την προσθήκη ή αφαίρεση ενεργειακών προϊόντων, ως απαιτείται και στην προαναφερθείσα εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής.