Τηλεόραση Ραδιόφωνο
αρχη ραδιοτηλεορασης

Πέντε χρόνια μετά την υπογραφή του πρώτου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και του Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης (ΦΕΔ), υπογράφηκε στις 17 Ιανουαρίου 2024, στα γραφεία της Αρχής, επικαιροποιημένο Μνημόνιο με στόχο την προαγωγή και αναβάθμιση της μεταξύ τους συνεργασίας. Το Μνημόνιο υπέγραψαν η Πρόεδρος της Αρχής, κ. Ρόνα Κασάπη και η Πρόεδρος του ΦΕΔ, κ. Σωτηρούλλα Σωτηρίου.

Όπως σημείωσε η κ. Κασάπη «Η υπογραφή του επικαιροποιημένου Μνημονίου συνεργασίας με τον Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης (ΦΕΔ), έναν σημαντικό Φορέα αυτορρύθμισης, επισφραγίζει τη μεταξύ μας συνεργασία και επιβεβαιώνει ότι οι στόχοι μας είναι κοινοί και εξυπηρετούν τον πολίτη και την ίδια την κοινωνία. Ο ΦΕΔ έχει αποδείξει ότι αποτελεί έναν σημαντικό «σύμμαχο» και συνεργάτη της Αρχής και η αγαστή και εποικοδομητική συνεργασία που είχαμε, ενισχύεται και εδραιώνεται με την υπογραφή του επικαιροποιημένου Μνημονίου».

Εκ μέρους του ΦΕΔ η κ. Σωτηρίου ανέφερε ότι «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που υπογράφουμε σήμερα το νέο Μνημόνιο, ενισχύοντας τη μεταξύ μας συνεργασία. Αυτό αποδεικνύει ότι και οι δύο φορείς πιστεύουμε στη συνεργασία μας και στις δράσεις αυτής, προς όφελος πάντα των καταναλωτών. Από την υπογραφή του πρώτου μνημονίου μέχρι σήμερα, συνεργαστήκαμε σε αρκετά παράπονα εκ των οποίων τα περισσότερα επιλύθηκαν από τον ΦΕΔ σε χρονικό διάστημα μικρότερο της μίας εβδομάδας. Συνεργαστήκαμε επίσης στις πρόσφατες αναθεωρήσεις της νομοθεσίας για παιδικά παιχνίδια και στοιχήματα και προσβλέπουμε σε μία ακόμη επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου προς όφελος του κλάδου και με σεβασμό προς τον καταναλωτή».

Το Μνημόνιο προβλέπει τα εξής:

  • Οι δύο οργανισμοί συνεργάζονται στην εξέταση παραπόνων για το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Η Αρχή μπορεί να ζητήσει την τοποθέτηση του ΦΕΔ, ως φορέα ειδικού σε θέματα ελέγχου διαφήμισης, για παράπονα που έχει λάβει και ο ΦΕΔ ενημερώνει την Αρχή ως προς τις ενέργειές του για επίλυση του θέματος ή/και για το αποτέλεσμα της διαδικασίας εξέτασης του παραπόνου από την αρμόδια Επιτροπή του ΦΕΔ.

  • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμμόρφωση σε απόφαση του ΦΕΔ, ο ΦΕΔ μπορεί να ενημερώσει σχετικά την Αρχή επισημαίνοντας τα σημεία της διαφήμισης που κατά την άποψή του αντίκεινται στον Κώδικα Διαφημίσεων της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου ή/και στη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία. Σε συνέχεια της ενημέρωσης, η Αρχή δύναται να προχωρήσει σε αυτεπάγγελτη διαδικασία.

  • Η Αρχή παροτρύνει τους ενδιαφερόμενους να απευθύνονται στον ΦΕΔ για συμβουλευτικό προέλεγχο διαφημίσεων, ειδικά όταν έχουν αμφιβολίες για τη νομιμότητα μίας διαφήμισης. Ο προέλεγχος αφορά αξιολόγηση διαφημιστικού υλικού σε εμπιστευτική βάση, πριν αυτό δημοσιευτεί. Η Αρχή δεν δεσμεύεται από οποιαδήποτε γνωμοδότηση παρέχεται από τον ΦΕΔ στο πλαίσιο της υπηρεσίας συμβουλευτικού προελέγχου διαφημίσεων, αναγνωρίζει όμως -όπως και τα ΜΜΕ μέλη του ΦΕΔ-, την προσέγγιση αυτή ως καλή πρακτική για πρόληψη παραπόνων.

  • Σε περίπτωση που προτείνεται ή διαμορφώνεται νομοθεσία ή άλλος κανονισμός για θέματα διαφημίσεων από την Αρχή, ο ΦΕΔ θα καλείται στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης να τοποθετηθεί επί του προτεινόμενου κειμένου.

  • Οι δύο οργανισμοί συνεργάζονται για τη δημιουργία συνοπτικών και εύχρηστων κειμένων που θα κωδικοποιούν τις πρόνοιες της νομοθεσίας καθώς και τις πρόνοιες σχετικών κωδίκων για θέματα διαφημίσεων.

  • Οι δύο οργανισμοί συνεργάζονται για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για επεξήγηση του νομικού πλαισίου, της μεταξύ τους συνεργασίας για εξέταση παραπόνων κ.λπ.

  • Οι δύο οργανισμοί ανταλλάσσουν πληροφορίες για τη δραστηριότητά τους αναφορικά με παράπονα για το περιεχόμενο των διαφημίσεων σε ετήσια βάση. Η πληροφόρηση αυτή περιλαμβάνει ενδεικτικά τον αριθμό των υποθέσεων που εξετάστηκαν, την προέλευση των παραπόνων, το αποτέλεσμα, τον χρόνο που χρειάστηκε για την εξέτασή τους κ.λπ. Η διαδικασία αυτή θα βοηθήσει στον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων ή/και ανησυχιών των πολιτών για το περιεχόμενο των διαφημίσεων και θα αποτελέσει το έναυσμα για την αντιμετώπισή τους.

  • Οι δύο οργανισμοί θα γνωστοποιήσουν τη συνεργασία στους στο ευρύ κοινό μέσω σχετικής αναφοράς στην ιστοσελίδα τους.