Τηλεόραση Ραδιόφωνο

Δεν ικανοποιεί την ΠΕΟ η απόφαση της Κυβέρνησης για το ύψος του κατώτατου μισθού με τη συντεχνία να υποδεικνύει πως παρά τη βελτίωση που επέρχεται στον κατώτατο μισθό εντούτοις το ύψος που ανακοινώθηκε υστερεί.

Σε ανακοίνωση της η ΠΕΟ αναφέρει ότι η αύξηση κατά 1,7% στον κατώτατο μισθό πρόσληψης και κατά 6,4% μετά από εξάμηνη υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη δεν αποκαθιστά πλήρως την αγοραστική αξία του κατώτατου μισθού αφού με βάση τα στοιχεία που η ΠΕΟ κατάθεσε στην επιτροπή αξιολόγησης, η διάβρωση του κατώτατου μισθού από τον πληθωρισμό είναι πέραν του 14% (2021 – 2023).

«Αυτό το στοιχείο είναι ιδιαίτερα σημαντικό λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατώτατος μισθός  χρησιμοποιείται καθ’ ολοκληρία για κάλυψη των βασικών, μίνιμουμ αναγκών ενός εργαζόμενου. Το ύψος που καθορίστηκε δεν αντικατοπτρίζει την μεγάλη αύξηση στο κόστος διαβίωσης» εξηγεί στην ανακοίνωση της η συντεχνία.

Προσθέτει δε πως ακόμη δυσμενέστερα  είναι τα δεδομένα για τον κατώτατο  μισθό πρόσληψης ο οποίος με βάση την απόφαση δεν αυξάνεται  στο ίδιο ποσοστό όπως ο μισθός μετά από εξάμηνη υπηρεσία.

Κατά την ΠΕΟ έπρεπε να γίνει η ίδια ποσοστιαία αύξηση ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας που στην πλειοψηφία τους είναι νέοι για τους οποίους είναι αναγκαίος ένας αξιοπρεπής μισθός.

Βασικό πρόβλημα συνεχίζει να αποτελεί για την ΠΕΟ, συνεχίζει η συντεχνία, ο μη καθορισμός ωριαίας απόδοσης του κατώτατου μισθού, κάτι που ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε εντοπίσει προεκλογικά ως σοβαρή αδυναμία στο διάταγμα που είχε εκδώσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Η ΠΕΟ σημειώνει επ’ αυτού πως η παρούσα Κυβέρνηση δεν τόλμησε να προχωρήσει σε ρύθμιση αυτού του ζητήματος και επαναλαμβάνει πως όσο δεν υπάρχει ωριαία απόδοση του κατώτατου μισθού, διαβρώνεται η ίδια η στόχευση και η  αποτελεσματικότητα του.

Η ΠΕΟ αναφέρει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα για βελτίωση του πλαισίου που διέπει τον καθορισμό του κατώτατου μισθού  για συμπλήρωση του με τις αναγκαίες ρυθμίσεις όπως ΑΤΑ, ωριαία απόδοση και για εξάλειψη των εξαιρέσεων από τον κατώτατο μισθό με στόχο να καταστεί  ένα αποτελεσματικό δίχτυ αξιοπρεπούς εργασίας για τους πιο χαμηλόμισθους εργαζόμενους.

Ξεκαθαρίζει ωστόσο, «για ακόμα μια φορά ότι ο κατώτατος μισθός θα είναι πάντα κατώτατος», υποδεικνύοντας ότι η αποτελεσματική βελτίωση των μισθών και όρων απασχόλησης περνά μέσα από την οργάνωση και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Καλεί ως εκ τούτου τους εργαζόμενους να συσπειρωθούν γύρω από το συνδικαλιστικό κίνημα για επίτευξη αυτών των στόχων.

Αναφέρεται τέλος ότι η ΠΕΟ αναμένει από την Κυβέρνηση να αποφασίσει δράσεις για να ενθαρρύνει την αύξηση του ποσοστού των εργαζομένων που καλύπτονται από συμβάσεις εργασίας όπως είναι η υποχρέωση της από την σχετική ευρωπαϊκή οδηγία.