Τηλεόραση Ραδιόφωνο
χρ

Την παραχώρηση Χριστουγεννιάτικου Δώρου σε δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, και διαφόρων επιδομάτων, συνολικού ύψους €17.3 εκατομμυρίων, ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο την Πέμπτη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας για παραχώρηση Χριστουγεννιάτικου Δώρου στους δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχου, Τιμητικού Επιδόματος Πολύτεκνης Μάνας, Επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας και στους λήπτες Δημόσιου Βοηθήματος και άλλων κοινωνικών παροχών. Το κόστος υλοποίησης της ανωτέρω Απόφασης ανέρχεται σε περίπου 17.3 εκατομμύρια, σημειώνεται.

Όπως αναφέρεται, στους δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) που είναι δικαιούχοι κατά τον Δεκέμβριο 2023, θα παραχωρηθεί ποσό που αντιστοιχεί στο 80% των βασικών αναγκών της οικογένειάς τους για τον Δεκέμβριο 2023. Το ποσό θα καταβληθεί στους λογαριασμούς στις 13.12.2023.

Στους δικαιούχους του Σχεδίου Ενίσχυσης Νοικοκυριών Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα, οι οποίοι δεν είναι δικαιούχοι ΕΕΕ ή Δημοσίου Βοηθήματος, θα δοθεί ποσό ίσο με το ποσό του επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχου του μηνός Δεκεμβρίου 2023, με ελάχιστο ποσό τα €100. Το ποσό θα καταβληθεί στους λογαριασμούς στις 19.12.2023.

Στις δικαιούχους του Σχεδίου Παροχής Τιμητικού Επιδόματος Πολύτεκνης Μάνας για το 2023, θα παραχωρηθεί ποσό ύψους €100. Το ποσό θα καταβληθεί στους λογαριασμούς στις 18.12.2023, αναφέρεται.

Επίσης, στους λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος, θα δοθεί ποσό που αντιστοιχεί στο 80% των βασικών αναγκών της οικογένειάς τους για τον Δεκέμβριο 2023. Για όσους λαμβάνουν μηνιαίο Δημόσιο Βοήθημα οι επιταγές θα αποσταλούν στις 12.12.2023 με ημερομηνία εξαργύρωσης 14.12.2023 ή θα καταβληθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων στις 14.12.2023. Για όσους λαμβάνουν έκτακτο Δημόσιο Βοήθημα οι επιταγές θα αποσταλούν στις 13.12.2023 με ημερομηνία εξαργύρωσης 15.12.2023 ή θα καταβληθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων στις 15.12.2023

Στους εγκλωβισμένους, θα δοθεί ποσό ίσο με το ποσό του επιδόματος εγκλωβισμένου του μηνός Δεκεμβρίου 2023. Το ποσό θα καταβληθεί μέσω επιταγών οι οποίες θα αποσταλούν στις 13.12.2023 ή μέσω τραπεζικού εμβάσματος στις 13.12.2023.

Επιπρόσθετα, στα παιδιά εγκλωβισμένων τα οποία διαμένουν στις κατεχόμενες περιοχές και φοιτούν στο Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου, θα δοθεί ποσό ίσο με το επίδομα που θα τους παραχωρηθεί για τον μήνα Δεκέμβριο 2023. Το ποσό θα καταβληθεί μέσω επιταγών οι οποίες θα αποσταλούν στις 13.12.2023 ή μέσω τραπεζικού εμβάσματος στις 13.12.2023.

Τέλος, στους δικαιούχους του Επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας, οι οποίοι δεν είναι δικαιούχοι ΕΕΕ ή Δημοσίου Βοηθήματος, θα δοθεί ποσό ύψους €100, νοουμένου ότι το ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας για το 2022, όπως αυτό υπολογίστηκε βάσει του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμου, δεν υπερβαίνει τις €19.500,00 και το ύψος των καταθέσεων, βάσει των τελευταίων στοιχείων που τηρούνται στο Μητρώο Κοινωνικών Παροχών, δεν υπερβαίνει τις €10.000,00. Το ποσό θα καταβληθεί στους λογαριασμούς στις 18.12.2023.

Επιπρόσθετα, το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ανακοινώνει ότι, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ), η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) και το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ) έχουν προβεί σε όλες τις απαραίτητες διευθετήσεις για ενωρίτερη καταβολή των επιδομάτων και άλλων κοινωνικών παροχών.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΥΔΕΠ) θα κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου μέχρι τις 13.12.2023.

Το Μηνιαίο επίδομα Δημόσιου Βοηθήματος (ΥΚΕ) θα κατατεθεί μέχρι τις 14.12.2023 ενώ οι ημερομηνίες αποστολής και εξαργύρωσης της επιταγής ορίστηκαν στις 12.12/2023 και 14.12.2023.

Το Έκτακτο επίδομα Δημόσιου Βοηθήματος (ΥΚΕ) θα κατατεθεί μέχρι τις 15.12.2023 και οι επιταγές 13.12.2023 και 15.12.2023.

Το Επίδομα του Σχεδίου Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα (ΥΔΕΠ) θα κατατεθεί στις 18.12.2023.

Το Μηνιαίο Επίδομα Τέκνου σε τρίτεκνες/ πολύτεκνες οικογένειες (ΥΔΕΠ) θα κατατεθεί στις 11.12.2023, ενώ το Μηνιαίο Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας (ΥΔΕΠ) στις 11.12.2023.

Το Κατά Χάριν Μηνιαίο Χορήγημα σε Βετεράνους και Χήρες Βετεράνων του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (ΥΔΕΠ) θα κατατεθεί στις 11.12.2023.

Τα επιδόματα Εγκλωβισμένων (ΥΚΕ) και Επανεγκατασταθέντων (ΥΚΕ) στις 13.12.2023.

Τα επιδόματα Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας (ΤΚΕΑΑ), Φροντίδας σε Άτομα με Παραπληγία ή Τετραπληγία (ΤΚΕΑΑ), Διακίνησης (ΤΚΕΑΑ) και η Χορηγία Τυφλών (ΤΚΕΑΑ) θα καταβληθούν στις 15.12.2023

Τέλος για τις Υλικές Συνθήκες Υποδοχής σε αιτητές διεθνούς προστασίας (ΥΚΕ) οι ημερομηνίες αποστολή και εξαργύρωσης των επιταγών έχουν οριστεί στις 18.12.2023 και 19.12.2023.