Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ιθ

Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου, η 3η και τελευταία διαδικασία αυτής της φάσης που αφορά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου μέσω του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου. Σημειώνεται πως το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως συμπεριληφθεί και το ΔΣ του English School στις αρμοδιότητες του Γνωμοδοτικού Συμβούλιου.

Συγκεκριμένα οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος

1.  Αρχή Λιμένων Κύπρου 195

2.  Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου 127

3.  Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών 26

4.  Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 124

5.  Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης 89

6.  Αρχή Αδειών 36

7.  Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου 152

8.  Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού 143

9.  Πολεοδομικό Συμβούλιο 60

10. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου 90

Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο αφού αξιολογήσει τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για κάθε οργανισμό, έχει την ευθύνη να καταρτίσει κατάλογο εισηγήσεων προς τον αρμόδιο Υπουργό, για να τεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου για τη λήψη τελικής απόφασης.  Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, πέραν των προνοιών του νόμου του 1988, των υφιστάμενων δηλαδή κριτηρίων, θα είναι η συμμετοχή κατά το μέτρο του δυνατού, ίσου αριθμού ανδρών και γυναικών, η συμμετοχή ατόμων, η εμπειρία, τα προσόντα και οι δεξιότητες, ακαδημαϊκά ή άλλα επαγγελματικά προσόντα, κοινωνική δράση και προσφορά των οποίων συμβάλλουν στην προώθηση των σκοπών του Οργανισμού.  Ο κατάλογος θα περιέχει τριπλάσιο αριθμό υποψηφίων από τις κενές θέσεις που προνοείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το αυξημένο ενδιαφέρον που επέδειξαν οι συμπολίτες και συμπολίτισσές μας για συμμετοχή αποτελεί αυταπόδεικτη ενθάρρυνση πολιτικών και διαδικασιών που ενισχύουν τη διαφάνεια και την αξιοκρατία στη δημόσια ζωή.  Το Υπουργικό Συμβούλιο, εντός ακριβώς αυτού του πλαισίου αποφάσισε όπως συμπεριληφθεί και το ΔΣ του English School στις αρμοδιότητες του Γνωμοδοτικού Συμβούλιου, αίτημα άλλωστε που εκφράστηκε και από το σύνδεσμο γονέων του σχολείου.  Η ημερομηνία έναρξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα ανακοινωθεί τις αμέσως επόμενες μέρες.

Η σύσταση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου αποτελεί υλοποίηση ακόμη μιας σημαντικής δράσης του προγράμματος διακυβέρνησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο πλαίσιο της ανασύνταξης του κράτους και στην προώθηση της συμμετοχικής δημοκρατίας, που ενισχύει τη διαφάνεια και την αξιοκρατία στη δημόσια ζωή αλλά και συμβάλει ουσιαστικά στη αναβάθμιση της λειτουργίας των οργανισμών.