Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ητρ

Το ισραηλινό Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε εισήγηση με την οποία προτείνεται η κατάργηση έξι Υπουργείων προκειμένου να εξοικονομηθούν κρατικά κονδύλια για την ομαλή διεξαγωγή του πολέμου που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, τα Υπουργεία που προτείνεται να καταργηθούν είναι το Υπουργείο Εβραϊκής Ομογένειας, το Υπουργείο Ζητημάτων Ιερουσαλήμ, Εθνικής Κληρονομιάς και Εποικισμού, το Υπουργείο Εθνικής Στρατηγικής, το Υπουργείο Περιφερειακής Συνεργασίας και το Υπουργείο Κοινωνικής Ισότητας.

Η πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών δεν έχει τεθεί ακόμα σε διαβούλευση. Ωστόσο, ήδη από την έναρξη του πολέμου, τα κονδύλια των ανωτέρω Υπουργείων έχουν παγώσει δυνάμει των ειδικών διατάξεων πολεμικής ετοιμότητας που τέθηκαν σε εφαρμογή.

Επισημαίνεται ότι οι αρμοδιότητες των συγκεκριμένων υπουργείων υπάγονταν στα υπουργεία Εξωτερικών, Παιδείας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ωστόσο, κατά τις μακρές διακομματικές διαπραγματεύσεις που προηγήθηκαν του σχηματισμού προηγούμενων κυβερνήσεων κατά την τελευταία πενταετία, συστάθηκαν τα συγκεκριμένα έξι Υπουργεία, προκειμένου να ικανοποιηθούν αιτήματα των μικρότερων κομμάτων που διαπραγματεύονταν τη συμμετοχή τους σε εκάστοτε κυβερνητικά σχήματα.