Τηλεόραση Ραδιόφωνο

Με τις ευλογίες της κυβέρνησης και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, οδηγείται στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση η κοινή πρόταση νόμου ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ, για την άρση της απαγόρευσης πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού και προαγωγής, καθώς και κάθε θέσης προαγωγής στον Δημόσιο και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Εκπρόσωπος του υπουργείου οικονομικών, πληροφόρησε τα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, η οποία συνέχισε σήμερα την συζήτηση της πρότασης νόμου, ότι η κυβέρνηση συμφωνεί με το σκοπό της πρότασης. Ενώ την συμφωνία τους, εξέφρασαν και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Με ανακοίνωση της, η ΠΑΣΥΔΥ εκφράζει την ευαρέσκεια της για την απόφαση της κυβέρνησης, η οποία όπως αναφέρεται, επήλθε μετά και την πρόσφατη συνάντηση της ΠΑΣΥΔΥ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

«Η ΠΑΣΥΔΥ θεωρεί την τροποποίηση αυτή... ως πολύ σημαντική αφού θα έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό μιας αχρείαστης γραφειοκρατικής διαδικασίας σε σχέση με την πλήρωση των ανελικτικών θέσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, και θα συμβάλει ουσιαστικά στην ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των επηρεαζόμενων Τμημάτων/Υπηρεσιών»

Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω θέσεις περιλαμβάνονται στον ετήσιο τακτικό προϋπολογισμό για το 2024, και συνεπώς η ρύθμιση αυτή δεν θα επιφέρει οποιαδήποτε επιβάρυνση στα δημόσια οικονομικά.