Τηλεόραση Ραδιόφωνο
1

Το Ηνωμένο Βασίλειο «δεν έχει καμία πρόθεση να αρχίσει να εισάγει απευθείας προϊόντα» από το ψευδοκράτος, ξεκαθάρισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών της χώρας λόρδος Άχμαντ απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή των Λόρδων.

Η ερώτηση είχε προέλθει από τον λόρδο Χάναν των Συντηρητικών, ο οποίος είχε ζητήσει να πληροφορηθεί κατά πόσο η βρετανική κυβέρνηση προτίθεται να αρχίσει απευθείας εισαγωγές τουρκοκυπριακών προϊόντων, περιλαμβανομένων νωπών προϊόντων, από την «τδβκ» όπως αναφέρθηκε στο ψευδοκράτος.

Απορρίπτοντας μια τέτοια προοπτική, ο λόρδος Άχμαντ είπε πως «συμφώνως προς την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα, με τη μοναδική εξαίρεση της Τουρκίας, το ΗΒ δεν αναγνωρίζει την αυτοανακηρυχθείσα ‘τδβκ’ ως ανεξάρτητο κράτος».

Παρέπεμψε σε πολλαπλά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και σε άλλες πολυμερείς συμφωνίες που «περιορίζουν τους δεσμούς μεταξύ του ΗΒ και του βορρά».

Ο Βρετανός Υφυπουργός Εξωτερικών κατέληξε: «Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι μια δίκαιη και με διάρκεια λύση στην Κύπρο είναι το καλύτερο μέσο για να επιλυθούν οι δυσκολίες που προκαλούνται από τη διαίρεση στο νησί».