Τηλεόραση Ραδιόφωνο
αρχη

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (ΑΡΚ) και το Μεσογειακό Ψηφιακό Παρατηρητήριο Μέσων Ενημέρωσης (MedDMO) ενώνουν δυνάμεις σε μια σημαντική συνεργασία στοχεύοντας στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και την προώθηση της παιδείας για τα μέσα επικοινωνίας. Η συνεργασία αποτελεί σημαντικό βήμα στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκαλεί η παραπληροφόρηση στην ψηφιακή εποχή.

Η ΑΡΚ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση του πλουραλισμού και διασφάλιση της αντικειμενικότητας στην ενημέρωση, όπως επίσης στη διαφύλαξη της δημοσιογραφικής και δημιουργικής ανεξαρτησίας των παρόχων υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης.

Το MedDMO συγκεντρώνει δημοσιογράφους ψηφιακής έρευνας, εμπειρογνώμονες στην Παιδεία για τα μέσα και ακαδημαϊκούς ερευνητές από την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα που εργάζονται για τον περιορισμό της παραπληροφόρησης που αντιμετωπίζουν οι δημοκρατίες σε όλο τον κόσμο. Το έργο αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων (EDMO), ενός πανευρωπαϊκού δικτύου κόμβων ενάντια σε αφηγήσεις παραπληροφόρησης που έχουν πολώσει την ΕΕ.

Κύρια Σημεία της Συνεργασίας ΑΡΚ και MedDMO:

- Συνδιοργάνωση σεμιναρίων σχετικά με την παραπληροφόρηση και τον έλεγχο των γεγονότων για δημοσιογράφους.

-  Διενέργεια Έλεγχου των Γεγονότων: Το MedDMO θα διενεργεί εργασίες ελέγχου των γεγονότων (fact-checks) σε θέματα που ζητά η CRTA.

- Κοινοποίηση Αποτελεσμάτων: Το MedDMO θα μοιράζεται τα αποτελέσματα του από τις έρευνες, την παρακολούθηση των πλατφόρμων και τον έλεγχο των γεγονότων με την CRTA.

- Ενημέρωση για Ευρωπαϊκές Δράσεις: Το MedDMO θα συμμετέχει ενεργά σε συναντήσεις ενημέρωσης σχετικά με ευρωπαϊκές δράσεις, συμπεριλαμβανομένου του Code of Practice on Disinformation, του AI-ACT, το Digital Service Act (DSA), και άλλα.

- Εκπαιδευτικό Υλικό: Το MedDMO θα συνεισφέρει στη διάδοση εκπαιδευτικού υλικού για το γραμματισμό στα μέσα και την παραπληροφόρηση.

- Νομοθεσία και Καθοδήγηση: Το MedDMO θα αναζητήσει καθοδήγηση και πληροφορίες σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία, τις οδηγίες και τα σχετικά θέματα που αφορούν την παραπληροφόρηση στην Κύπρο.

Η παρούσα συνεργασία υπογραμμίζει τη δέσμευση της Αρχής και του MedDMO για προώθηση της Παιδείας για τα Μέσα και αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, δημιουργώντας πιο ενημερωμένους και υπεύθυνους χρήστες των μέσων επικοινωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο MedDMO, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: MedDMO's website.