Τηλεόραση Ραδιόφωνο

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε νόμου που δίνει τη δυνατότητα στο Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να εκδίδει διάταγμα για διαφορετική τιμολόγηση του νερού που χρησιμοποιείται για σκοπούς παγετοπροστασίας ή για σκοπούς κατάσβεσης πυρκαγιάς.

Την σχετική πρόταση νόμου κατέθεσαν οι βουλευτές του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννης, Χαράλαμπος Πάζαρος και Νίκος Σύκας και ψηφίστηκε με 36 ψήφους υπέρ και 3 αποχές.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο, η ποσότητα νερού που χρησιμοποιείται για σκοπούς πυρόσβεσης ή παγετοπροστασίας δεν θα λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του συνόλου της ποσότητας νερού που ένας καταναλωτής δικαιούται να λάβει για τον σκοπό της άρδευσης. Επιπλέον, το τέλος χρέωσης για την κατανάλωση νερού που χρησιμοποιείται για τους προαναφερθέντες σκοπούς θα καθορίζεται με διάταγμα που θα εκδίδεται από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Οι εισηγητές της πρότασης θεώρησαν ότι οι υφιστάμενες ρυθμίσεις για μειωμένη τιμολόγηση της υπερκατανάλωσης νερού η οποία οφείλεται σε λήψη έκτακτων μέτρων λόγω καιρικών συνθηκών δεν τυγχάνουν εφαρμογής και ως εκ τούτου ο καταναλωτής επιβαρύνεται με το επιπρόσθετο τέλος της εν λόγω υπερκατανάλωσης.

Όπως ανέφερε ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννης, ο νόμος αφορά ουσιαστικά τη δυνατότητα έκδοσης διαταγμάτων από πλευράς Υπουργού, ώστε να καθορίζει διαφορετικές τιμές για χρήση υδάτων που αφορούν την πυρόσβεση και την παγετοπροστασία. Είναι, όπως είπε, μια εξουσία την οποία ήδη έχει ο Υπουργός, αλλά πλέον μπορεί να δημιουργεί διατάγματα για τις χρήσεις αυτές.