Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ΚΥΤ

Συνήλθε σήμερα η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου και ενώπιον της τέθηκε το θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση η Ιερά Σύνοδος κατάληξε στο συμπέρασμα ότι «τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία βρίσκονται εκτεθειμένα σε κάθε είδους πληροφόρηση και παραπληροφόρηση από το διαδίκτυο είναι επιβεβλημένη η υπεύθυνη σχολική καθοδήγηση τους στο θέμα αυτό. Θα πρέπει τα παιδιά να ενημερώνονται για να προστατεύονται. Αυτό βέβαια προϋποθέτει την προσφορά της ύλης κατά την ηλικιακή δεκτικότητα των παιδιών».

Η Ιερά Σύνοδος, επίσης θεωρεί ότι «μέρος των ανησυχιών των γονέων και άλλων κοινωνικών ομάδων οφείλεται σε υπερβολές από διαδόσεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Εκείνο το οποίο επιβάλλεται είναι όπως το μάθημα διδάσκεται από εκπαιδευτικούς ειδικά καταρτισμένους προς τούτο και όπως μη προσκαλούνται στα σχολεία ομάδες οι οποίες θα επιβάλλουν μία ιδεολογία μάλλον παρά θα συμβάλλουν στην εμπέδωση όσων περιλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος».

Στην ανακοίνωσή της η Ιερά Σύνοδος επισημαίνει «ότι θα επαγρυπνεί για το περιεχόμενο και τον τρόπο προσφοράς του μαθήματος σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Σημείωσε με ικανοποίηση την υπόσχεση της Υπουργού Παιδείας ότι σε κάθε αλλαγή των αναλυτικών προγραμμάτων θα λαμβάνονται υπόψη η σύμφωνος γνώμη των γονέων, τα ήθη και οι γενικές ευαισθησίες της κοινωνίας».

Η Ιερά Σύνοδος θα καλέσει την Υπουργό Παιδείας σε προσεχή συνεδρία για ενημέρωση και λήψη τελικής απόφασης.