Τηλεόραση Ραδιόφωνο
γκθ

Σε εξέλιξη από τις 31 Αυγούστου, βρίσκεται η Διεθνής Διακλαδική Άσκηση «Bright Star», δηλαδή «Φωτεινό Αστέρι 2023» που πραγματοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου.

Στην άσκηση, που ολοκληρώνεται στις 14 Σεπτεμβρίου, συμμετέχουν με προσωπικό και μέσα τριάντα-πέντε χώρες, ανάμεσά τους και η Κύπρος.

Η φετινή συμμετοχή της Εθνικής Φρουράς είναι αναβαθμισμένη, με προσωπικό που ξεπερνά τα εβδομήντα άτομα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας, στην άσκηση λαμβάνει μέρος το Πλοίο Γενικής Υποστήριξης Αλάσια, δύο ομάδες ειδικών επιχειρήσεων της Διοίκησης Καταδρομών, μία ομάδα ειδικών επιχειρήσεων της Μονάδας Υποβρύχιων Καταστροφών, τμήμα Μηχανοκίνητου Πεζικού και Αξιωματικοί.

Υπουργείο Άμυνας

«Σκοπός της άσκησης είναι η συνεκπαίδευση του προσωπικού των συμμετεχουσών χωρών, η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της δυνατότητας διεξαγωγής διεθνών διακλαδικών επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας.»

Στο πλαίσιο της άσκησης, θα εξεταστούν αντικείμενα επιχειρήσεων χερσαίων δυνάμεων ελιγμού, και θα διεξαχθούν ειδικές και αεροναυτικές επιχειρήσεις, που θα εστιάζουν κυρίως στην αντιμετώπιση τρομοκρατικών απειλών, μη επανδρωμένων συστημάτων και γενικότερα μη συμβατικού πολέμου.

Στο πλαίσιο της «Βright Star 2023», έλαβε χώρα και διεθνής άσκηση μικρής κλίμακας Κύπρου και Αιγύπτου, μεταξύ της Διοίκησης Ναυτικού και του Πολεμικού Ναυτικού, με τη συμμετοχή του Πλοίου Αλάσια και του αιγυπτιακού Bakr Alseddeq.