Τηλεόραση Ραδιόφωνο
Χρίστος Μιχαηλίδης

Παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να είναι αυτονόητο σε μεγάλο βαθμό το τι θέλουν οι Δημότες, εντούτοις πολλοί – συμπεριλαμβανόμενών Διοικήσεων των Δήμων, συχνά αγνοούν τι πραγματικά θέλει, επιζητεί και κυρίως τι προτάσσει ο Δημότης. Η ιεράρχηση αναγκών μπορεί να διαφοροποιείται από Δήμο σε Δήμο σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες, τις υφιστάμενες υποδομές και τις επιδόσεις του κάθε Δήμου. Στην πραγματικότητα, όμως, πέραν της διαφορετικής πρόταξης των προβλημάτων ή θεμάτων υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο αναγκών, τα οποία επιβεβαιώνονται και από διαχρονικές έρευνες κοινής γνώμης και ποιοτικές έρευνες (focus groups) για την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε μεγάλο αριθμό Δήμων.

i. Λύσεις σε θέματα καθημερινότητας

Ο πολίτης απαιτεί και αναμένει να ζει σε μια καθαρή πόλη. Αυτή η απαίτηση ξεκινά έξω από την πόρτα του Δημότη, την γειτονία του, αποζητεί την επαρκή σε συχνότητα αποκομιδή σκυβάλων, αποδοτική διαχείριση των κλαδεμάτων, καθαρούς δρόμους, ποδηλατοδρόμους, πλατείες, πεζοδρόμια και δημόσιους χώρους. Προσδοκά εύκολη διακίνηση εντός της πόλης που ζει, με γεγονός το ότι χρειάζεται 30 ή και 50 λεπτά σε ώρες αιχμής για να μεταβεί στην εργασία του, για μια απόσταση που η διάρκεια της δεν θα έπρεπε να ξεπερνά τα 10-15 λεπτά. Αν υπολογίσει κανείς το μέσο όρο της οδήγησης και του χαμένου ή άσκοπου χρόνου λόγω κυκλοφορίας, εν τη αδυναμία των αρχών να επιλύσουν το πρόβλημα, το άθροισμα αυτό ξεπερνά τις 600 μέρες από την ζωή του κάθε πολίτη.

Ο Δημότης θέλει να έχει η πόλη του όλες τις βασικές υποδομές (αποχετευτικά, συστήματα όμβριων υδάτων, αναπλημμυρικά έργα, πλατείες, παιδότοπους, κατάλληλους χώρους εκδηλώσεων και αναψυχής).

Πράσινο και πνεύμονες πράσινου και αυτάρκεια εμπορικών και άλλων βασικών υποδομών στην περιοχή του, χωρίς να χρειάζεται να μεταβεί στο κέντρο της όποιας πόλης για να εξυπηρετηθεί.

ii. Γρήγορη και Αποτελεσματική Εξυπηρέτηση

Προσδοκεί άμεση ανταπόκριση και επίλυση των αιτημάτων του και άμεση πρόσβαση στο Δήμο μέσω φιλικών και αποδοτικών Δημοτικών Υπηρεσιών με δυνατότητες ψηφιακών συναλλαγών. Για αυτό θα μπορούσε να διερωτηθεί κανείς γιατί δεν έχουμε συνδυαστικά ΚΕΠ και κέντρα εξυπηρέτησης των Δήμων σε κάθε μεγάλη ενορία ή περιοχή.

iii. Ασφάλεια

Αποτελεί θεμελιώδη ανάγκη το αίσθημα Ασφάλειας και κατά συνέπεια και η πραγματική Ασφάλεια στους χώρους διαβίωσης των Δημοτών χωρίς κινδύνους εγκληματικότητας, ασφαλείς δρόμους, παιδότοπους, πλατείες και παραλίες.

iv. Διαφάνεια και Ενημέρωση

Διαφάνεια και πληροφόρηση αποτελούν σημαντική αξίωση των Δημοτών. Ποιοτικές έρευνες καταγράφουν μεγάλο κενό επικοινωνίας μεταξύ Δήμου και Δημοτών με τους τελευταίους να απαιτούν πλήρη διαφάνεια στις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.

Ακόμη και σειρά ενεργειών των Δήμων για ενημέρωση καταγράφονται ως ανεπαρκείς, αναδεικνύοντας την ανάγκη διεξαγωγής αποτελεσματικών εκστρατειών επικοινωνίας/ ενημέρωσης, την δημιουργία ή αξιοποίηση συνοικιακών συμβουλίων, ψηφιακή πρόσβαση, κλπ.

Ουσιαστική παράμετρο για τον Δημότη αποτελεί και η αμφίδρομη επικοινωνία, να έχει δηλαδή λόγο και άποψη στα τεκταινομένα στον Δήμο, παράγοντες που αναδεικνύουν τις ανάγκες κατάλληλων ερευνών αγοράς και την δημιουργία και χρήση πλατφορμών διαδραστικής επικοινωνίας και ανατροφοδότησης των απόψεων των δημοτών. Για κάθε σημαντικό αναπτυξιακό έργο και για κάθε θέμα που επηρεάζει την διαβίωση του, ο Δημότης θέλει και πρέπει να έχει λόγο.

v. Βιώσιμους Δήμους

Ο Δημότης θέλει βιώσιμους Δήμους όπου εξισορροπείται ανάπτυξη και περιβάλλον. Επιθυμεί να έχει Δήμους με υποδομές Αριστείας και μιας έξυπνης πόλης, χωρίς άτακτη οικιστική ανάπτυξη. Δήμους κοινωνικά υπεύθυνους και ανθρωποκεντρικούς, φιλικούς στο περιβάλλον, κατάλληλους ως χώρους διαβίωσης.

vi. Προφίλ Δημάρχου

Θέλουν ένα Δήμαρχο έντιμο και ειλικρινή, με ηγετικές και διοικητικές ικανότητες, με όραμα για την πόλη, χωρίς συγκρούσεις συμφερόντων, φιλικό, προσιτό και ανθρώπινο, κοινωνικά ευαίσθητο, Δυναμικό, Επικοινωνιακό και αυτονόητα δραστήριο.

Με λίγα λόγια αυτά που επιζητεί ο Δημότης δεν είναι πολλά και είναι καθόλα εφικτά, τα οποία κυρίως επικεντρώνονται σε θέματα που βιώνει καθημερινά όπως το κυκλοφοριακό, η καθαριότητα, το πράσινο και οι βασικές υποδομές.

Το μήνυμα για την μεταρρυθμιζόμενη τοπική αυτοδιοίκηση: Η κάθε ενέργεια και δράση πρέπει να συνάδει με τις πραγματικές ανάγκες και προτεραιότητες των Δημοτών.

‘’Στο επίκεντρο ο Δημότης’’ δεν πρέπει να είναι σύνθημα αλλά η ουσία, αυτή είναι η αποστολή, ο σκοπός ύπαρξης και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Χρίστος Μιχαηλίδης

Πρόεδρος Ομίλου Cypronetwork