Τηλεόραση Ραδιόφωνο
Φιλιππος Σωσειλος

Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη κάθε χώρας. Ειδικά για μικρές χώρες με περιορισμένους πόρους, όπως η Κύπρος, οι ΑΞΕ μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική ανθεκτικότητα της χώρας. Συμβάλλουν στην προσέλκυση κεφαλαίων και στην πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, ωθώντας έτσι και τις εγχώριες επιχειρήσεις να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους. Οι ΑΞΕ οδηγούν επίσης στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, ευκαιριών απασχόλησης και αυξημένων φορολογικών εσόδων. Επιπλέον, διευκολύνουν τη μεταφορά προηγμένων τεχνολογιών, εμπειρογνωμοσύνης και βέλτιστων πρακτικών καθώς και την εισδοχή ταλέντων υψηλής εξειδίκευσης.

Η εισαγωγή της τεχνολογίας που έχουμε δει στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια, έχει ενισχύσει τις τοπικές δυνατότητες, έχει βελτιώσει την παραγωγικότητα και έχει ενισχύσει την καινοτομία και την έρευνα.

Η Κύπρος προσελκύει ξένες επενδύσεις λόγω του ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντός της, της στρατηγικής της θέσης, του σύγχρονου νομικού πλαισίου και του υψηλού επιπέδου ζωής που διαθέτει αλλά και φυσικά λόγω του γεγονότος ότι είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την όγδοη έκδοση του "Greenfield FDI Performance Index" της FDI Intelligence, η Κύπρος διατηρεί τη θέση της ως ένας από τους κορυφαίους επενδυτικούς προορισμούς, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση στην Αναδυόμενη Ευρώπη και την 11η θέση παγκοσμίως.

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις καθίστανται ολοένα και πιο σημαντικό συστατικό στην προσπάθεια για την επίτευξη μιας μακροπρόθεσμης και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και των στόχων του σχεδίου "Όραμα 2035". Στην PwC υποστηρίζουμε με πάθος το "Όραμα 2035", ώστε η Κύπρος να συγκαταλέγεται στις καλύτερες χώρες στον κόσμο για να ζεις, να εργάζεσαι και να επιχειρείς.

Τα τελευταία χρόνια αρκετές διεθνείς εταιρείες που έχουν επεκτείνει τις δραστηριότητές τους στην Κύπρο, έχουν αναπτύξει ισχυρή υπόσταση, έχουν μετεγκαταστήσει εξειδικευμένο προσωπικό και έχουν συμμετάσχει σε τοπικές δράσεις. Έτσι, δημιουργούνται νέες δομές σε διάφορους τομείς, από νεοφυείς επιχειρήσεις μέχρι μεγάλοι διεθνείς όμιλοι. Είναι ενθαρρυντικό επίσης πως δημιουργείται ένα δυναμικό οικοσύστημα με προοπτική αυτό να αποτελέσει έναν επιταχυντικό και πολλαπλασιαστικό παράγοντα ανάπτυξης.

Αναμφίβολα, ζούμε στην εποχή των επιταχυνόμενων mega-trends και η προσέλκυση επενδύσεων που θα βοηθήσουν τη χώρα μας να ακολουθήσει τις διεθνείς εξελίξεις είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον. Η προσέλκυση νέων επενδύσεων στην Κύπρο αποτελεί μια από τις κύριες προτεραιότητές μας στην PwC και γι’ αυτό προωθούμε συνεχώς τα πλεονεκτήματα της χώρας μας ως ένα αξιόπιστο, διεθνές επιχειρηματικό κέντρο. Αξιοποιώντας την παγκόσμια τεχνογνωσία και το δίκτυο μας, έχουμε αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες για την εισαγωγή σημαντικών μεταρρυθμίσεων που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και την ελκυστικότητα της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού.

Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες στους διεθνείς επενδυτές για την εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν στην κυπριακή οικονομία, αλλά και στο ότι διαβλέπουν τις δυνατότητες της χώρας για ανάπτυξη και μετασχηματισμό. Από τη στιγμή που αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν στην Κύπρο, θα πρέπει οι πράξεις και η εμπιστοσύνη τους να αποτελέσουν έμπνευση για μας, ώστε να προωθήσουμε το μετασχηματισμό της οικονομίας μας και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με πολύ μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και ταχύτητα.

Πολλές είναι οι προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν έτσι ώστε η χώρα μας να γίνει ακόμη πιο ελκυστική. Στις προκλήσεις συγκαταλέγεται βεβαίως και η γραφειοκρατία που αντιμετωπίζουν όλοι όσοι θέλουν να ιδρύσουν μια επιχείρηση στην Κύπρο, και η οποία αποτελεί ένα διαχρονικό ζήτημα που ταλαιπωρεί τους ξένους επενδυτές και τις εγχώριες εταιρείες.

Το εγκεκριμένο από την ΕΕ «Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» περιλαμβάνει σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. Θα είναι πολύ κρίμα αν δεν καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε πλήρως το σχέδιο (με τις οποίες επικαιροποιήσεις του) και δεν εφαρμόσουμε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ώστε να μειώσουμε την γραφειοκρατία, να εισαγάγουμε το κατάλληλο ψηφιακό αποτύπωμα και να προσελκύσουμε ιδιωτικές επενδύσεις. Καθώς η παγκόσμια οικονομία γίνεται ολοένα και πιο ψηφιακή, δεν μπορούμε να καθυστερούμε τις αλλαγές που θα διευκολύνουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες.

Οι ΑΞΕ και οι επενδυτές που τις υποστηρίζουν προέρχονται από κάθε περιοχή του κόσμου και η τεχνογνωσία τους αφορά πολλούς διαφορετικούς τομείς. Αποτελούν την πιο μεγάλη απόδειξη ότι η οικονομία της χώρας μας είναι ανθεκτική και έχει εξαιρετικές προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης. Αναμφίβολα, αποτελούν μέρος μιας αναβαθμισμένης Κύπρου, συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων πηγών εσόδων στο πλαίσιο ενός βιώσιμου οικονομικού μοντέλου. Πρέπει λοιπόν όλοι μας, ιδιωτικός και δημόσιος τομέας, αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, να λειτουργήσουμε ως ένα ενιαίο οικοσύστημα για το γενικότερο καλό της οικονομίας και την ευημερία της κοινωνίας μας.