Τηλεόραση Ραδιόφωνο
τμημα φορολογιας

Στην επεξεργασία της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου χωρίς Λογαριασμούς για το φορολογικό έτος 2022, η οποία έχει αναρτηθεί στο Σύστημα TAXISnet στις 15 Ιουλίου, έχουν ήδη προχωρήσει μέχρι το πρωί της Παρασκευής 21 Ιουλίου περίπου 16.000 φορολογούμενοι, εκ των οποίων οι 11.500 έχουν υποβάλει οριστικά τη Δήλωση τους, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης.

Ανέφερε ότι οι υπόλοιποι 4.500 φορολογούμενοι «έχουν επεξεργαστεί τη Δήλωση τους και την έχουν Σε Προσωρινή Παραλαβή» και υπενθύμισε ότι «για να θεωρείται η δήλωση υποβληθείσα θα πρέπει να γίνεται οριστική υποβολή».

Ταυτόχρονα, ο Έφορος Φορολογίας ανακοίνωσε την εφαρμογή μιας νέας υπηρεσίας στην Δήλωση για το έτος 2022 η οποία αφορά την πρόσθεση ενός συνδέσμου (Link) ο οποίος καθοδηγεί τον φορολογούμενο για την άμεση εξόφληση τυχόν φορολογικής οφειλής που έχει δημιουργηθεί αυτόματα με την οριστική υποβολή της Δήλωσης.

Σημείωσε ότι με βάση Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου (ΚΔΠ 373/2023) υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το φορολογικό έτος 2022 έχουν μισθωτοί, συνταξιούχοι και αυτοεργοδοτούμενοι των οποίων το μικτό ολικό εισόδημα για το φορολογικό έτος 2021, υπερβαίνει το ποσό των €19.500.

Στο σημείο αυτό ο κ. Μαρκίδης εξέφρασε απολογίες προς τους φορολογούμενους για την καθυστέρηση ανάρτησης της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου στο Σύστημα TAXISnet.

«Ο λόγος της καθυστέρησης ήταν η ψήφιση νομοθεσίας που επηρέαζε το φορολογικό έτος 2022 στις 30 Ιουνίου 2023», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «θέλοντας να μην τιμωρηθούν οι φορολογούμενοι για αυτή την καθυστέρηση μιας και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης ήταν η 31 Ιουλίου 2023, εισηγηθήκαμε και εισακούστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η παράταση της εμπρόθεσμης υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το φορολογικό έτος 2022 και πληρωμής του οφειλόμενου φόρου χωρίς τόκους και επιβαρύνσεις μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2023».

Ενημερώνοντας τους φορολογούμενους για την καλύτερη συμπλήρωση της Δήλωσης, ο κ. Μαρκίδης είπε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.mof.gov.cy/tax έχει αναρτηθεί χρήσιμο ενημερωτικό υλικό για συμπλήρωση και υποβολή της Δήλωσης, κάτω από το εικονίδιο «Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2022».

«Το υλικό συμπεριλαμβάνει οδηγό για την συμπλήρωση της Δήλωσης, οδηγό καταβολής του φόρου, παραδείγματα και συγκριτικούς πίνακες εφαρμογής των νέων προνοιών της νομοθεσίας που αφορά την πρώτη εργοδότηση και που εφαρμόζονται από το έτος 2022, καθώς και χρήσιμες οδηγίες για εγγραφή στο σύστημα TAXISnet και τηλέφωνα επικοινωνίας», πρόσθεσε.

Ανέφερε επίσης ότι «η δήλωση 2022 διατηρεί όλους τους αυτοματισμούς που έχουν εισαχθεί τα τελευταία χρόνια για την γρηγορότερη και ευκολότερη συμπλήρωση από τους φορολογούμενους».

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι είναι διαθέσιμη η ανάκτηση στοιχείων από το Γενικό Λογιστήριο και την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων για Συνταξιούχους και Αυτοεργοδοτούμενους, ενώ γίνεται αυτόματος ο υπολογισμούς Συνόλων, Φόρου Εισοδήματος, ΓεΣΥ, Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς.

Νέα υπηρεσία για το έτος 2022

Σε σχέση με τη νέα υπηρεσία που προστέθηκε, ο Έφορος Φορολογίας είπε στο ΚΥΠΕ ότι «στο τελευταίο στάδιο συμπλήρωσης της Δήλωσης, αφού έχει υποβληθεί οριστικά, υπάρχει σύνδεσμος (Link) ο οποίος καθοδηγεί το φορολογούμενο για την άμεση εξόφληση τυχόν φορολογικής οφειλής που έχει δημιουργηθεί αυτόματα με την οριστική υποβολή της Δήλωσης».

Ανέφερε ότι η φορολογική οφειλή, μετά την Οριστική Υποβολή της Δήλωσης, καταχωρείται αυτόματα στη Φορολογική Πύλη (https://taxportal.mof.gov.cy/) και εμφανίζεται στην Κατάσταση Οφειλών.

Πρόσθεσε πως δίπλα από την κάθε οφειλή υπάρχει η δυνατότητα μετάβασης είτε στην ηλεκτρονική τράπεζα (internet banking) όπου πραγματοποιείται η πληρωμή μέσω των λογαριασμών που επιθυμεί ο κάθε φορολογούμενος είτε στην JCC Smart όπου χωρίς τη χρήση επιπλέον κωδικών μπορεί με τη χρήση της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας να ολοκληρωθεί η πληρωμή.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρκιδη, οι φορολογούμενοι που έχουν ήδη εγγραφεί στο TAXISnet θα χρησιμοποιήσουν τους ίδιους κωδικούς, ενώ στην περίπτωση που κάποιος έχει χάσει ή έχει ξεχάσει τους κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet, όπως εξήγησε, η ανάκτηση και αποστολή νέων κωδικών γίνεται αυτόματα μέσω της ιστοσελίδας TAXISnet, επιλέγοντας «Ξέχασα τους Κωδικούς Πρόσβασής μου» και εισάγοντας τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Τέλος, ανέφερε ότι για τη Φορολογική Πύλη, ισχύουν οι ίδιοι κωδικοί πρόσβασης που έχει ο φορολογούμενος για την πρόσβαση του στο Σύστημα TAXISNet και σημειώνεται ότι όλες οι ηλεκτρονικές πληρωμές χρειάζονται 1-2 εργάσιμες μέρες για να εμφανιστούν στην Κατάσταση Πληρωμών.