Τηλεόραση Ραδιόφωνο
υπουργειο παιδειας

Στην κατάργηση των διδάκτρων σε εκπαιδευτικά του προγράμματα για τους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας προχωρεί το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση, εγκρίθηκε, σήμερα, από το Υπουργικό Συμβούλιο, η πρόταση του ΥΠΑΝ για την απαλλαγή των κατόχων Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας από τα δίδακτρα σε εκπαιδευτικά προγράμματα του Υπουργείου.

Με βάση την απόφαση, οι κάτοχοι της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας απαλλάσσονται από την καταβολή διδάκτρων φοίτησης στα προγράμματα των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης, των Επιμορφωτικών Κέντρων και στα Προγράμματα Διά Βίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 

Όπως αναφέρεται, η εν λόγω απόφαση είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του ΥΠΑΝ με το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και εμπίπτει στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει το Υπουργείο για κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρίες και για ευκολότερη πρόσβασή τους στην εκπαίδευση.