Τηλεόραση Ραδιόφωνο

Αύριο η τελευταία μέρα υποβολής των αιτήσεων για παροχή κρατικής Φοιτητικής Χορηγίας, μετά από την παράταση που έχει δοθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση στα Κέντρα Εξυπηρέτηση Πολίτη και στα ΚΕΠΟ.