Τηλεόραση Ραδιόφωνο
1

Καμία πρόοδος στον περιορισμό ως προς τα έμφυλα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις, παρά την εμφάνιση κινημάτων υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών, όπως το #MeToo, δεν σημειώθηκε τα τελευταία δέκα χρόνια, σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΗΕ και το άρθρο του Cnn.gr, σχεδόν 9 στους 10 άνδρες και γυναίκες έχουν θεμελιώδεις προκαταλήψεις εις βάρος των γυναικών. Την ίδια ώρα, αναφορικά με τα έμφυλα στερεότυπα, το ποσοστό των ανθρώπων που έχει υιοθετήσει τουλάχιστον μία προκατάληψη δεν έχει αλλάξει σχεδόν καθόλου την προηγούμενη δεκαετία.

«Τα κοινωνικά πρότυπα που βασίζονται στα έμφυλα στερεότυπα είναι ευρέως διαδεδομένα στον κόσμο», τόσο μεταξύ των ανδρών όσο και μεταξύ των γυναικών, με «σχεδόν το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού να ενστερνίζεται τουλάχιστον ένα στερεότυπο» από τα επτά που εξετάστηκαν από το Πρόγραμμα του ΟΗΕ για την Ανάπτυξη (UNDP).

«Οι προκαταλήψεις αυτές είναι διαδεδομένες μεταξύ των ανδρών και των γυναικών, γεγονός που καταδεικνύει ότι είναι βαθιά ριζωμένες και επηρεάζουν σε αντίστοιχο βαθμό τους άνδρες και τις γυναίκες», αναφέρει η έκθεση.

Βασιζόμενο σε στοιχεία του World Values Survey - ενός διεθνούς ερευνητικού προγράμματος που εξετάζει την εξέλιξη των αξιών και των πεποιθήσεων στον κόσμο - από 80 χώρες που καλύπτουν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού, το UNDP δημιούργησε το Gender Social Norms Index. Τα στοιχεία αυτά αφορούν τις περιόδους 2010- 2014 και 2017- 2022.

Σε 38 από τις χώρες που εξετάστηκαν το ποσοστό των ατόμων με τουλάχιστον μία προκατάληψη εις βάρος των γυναικών μειώθηκε στο 84,6% από 86,9% που ήταν πριν μία δεκαετία.

Ένας στους τέσσερις δικαιολογεί τη βία κατά των γυναικών

Αναφορικά με τη βία εναντίον των γυναικών, παραμένουν ανησυχητικές οι απόψεις, με το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού να θεωρεί ότι ένας άνδρας δικαιολογείται να χτυπά τη σύντροφό του.

Οι προκαταλήψεις αυτές αποτελούν «εμπόδια» για τις γυναίκες και οδηγούν σε «παραβιάσεις» των δικαιωμάτων τους.

Η ίδια έκθεση προειδοποιεί πως «αν δεν αντιμετωπίσουμε τα κοινωνικά έμφυλα στερεότυπα, δεν θα καταφέρουμε να πετύχουμε την ισότητα ανδρών-γυναικών, ούτε τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης».

«Οι προκαταλήψεις αυτές είναι διαδεδομένες μεταξύ των ανδρών και των γυναικών, γεγονός που καταδεικνύει ότι είναι βαθιά ριζωμένες και επηρεάζουν σε αντίστοιχο βαθμό τους άνδρες και τις γυναίκες», καταλήγει η έκθεση.

Καλύτεροι πολιτικοί ηγέτες οι άνδρες
Παράλληλα, η ίδια έρευνα δείχνει ότι σχεδόν ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός (49%) εξακολουθεί να πιστεύει ότι οι άνδρες είναι καλύτεροι πολιτικοί ηγέτες από τις γυναίκες και μόνο το 27% πιστεύει ότι είναι σημαντικό για τη δημοκρατία οι γυναίκες να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους άνδρες.

Μάλιστα, το 46% του παγκόσμιου πληθυσμού εκτιμά ότι οι άνδρες έχουν μεγαλύτερο δικαίωμα στην εργασία, ενώ το 43% ότι οι άνδρες είναι καλύτεροι επικεφαλής επιχειρήσεων. Επίσης το 28% πιστεύει ότι η πανεπιστημιακή εκπαίδευση είναι πιο σημαντική για τους άνδρες.