Τηλεόραση Ραδιόφωνο

Άρχισαν σήμερα, στο Στρασβούργο, οι εργασίες της  Συνόδου της Ολομέλειας της Επιτροπής των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της Διαφθοράς (GRECO).

Κατά τη σημερινή πρώτη μέρα των εργασιών πραγματοποιήθηκε και η Πρώτη Ανάγνωση της Έκθεσης Αξιολόγησης (προσχέδιο) που αφορά την Κύπρο, στα πλαίσια του πέμπτου γύρου αξιολόγησης, με τίτλο  «Αποτρέποντας τη Διαφθορά και προωθώντας την Ακεραιότητα στις Κεντρικές Κυβερνήσεις (ανωτάτων εκτελεστικών λειτουργιών) και στα Σώματα Εφαρμογής του Νόμου».

Την Κυπριακή Δημοκρατία εκπροσώπησε η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κα Ειρήνη Πική. Η Κυβέρνηση διαπιστώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι αρκετές από τις προκαταρτικές συστάσεις της GRECO συνάδουν με τις πολιτικές του Προγράμματος Διακυβέρνησης του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, ενώ κάποιες από αυτές, ήδη, τροχοδρομούνται από την Κυβέρνηση ως προτεραιότητα.

Σε κάθε περίπτωση, η Κυβέρνηση θα αξιοποιήσει πλήρως τις συστάσεις, επιδιώκοντας αποτελεσματική συμμόρφωση και επίτευξη της μέγιστης δυνατής διαφάνειας και ακεραιότητας κατά την ενάσκηση της εκτελεστικής εξουσίας.