Τηλεόραση Ραδιόφωνο
1

Η Ολομέλεια της Βουλής έκανε αποδεκτή την πρόταση νόμου που κατέθεσε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς. 

Η πρόταση νόμου είχε στόχο την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα έτσι ώστε να θεσπιστούν ως αδικήματα η εφαρμογή πρακτικής ή τεχνικής ή υπηρεσίας από πρόσωπο, με σκοπό τη μεταβολή, καταστολή ή εξάλειψη του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου ή της έκφρασης φύλου άλλου προσώπου, καθώς και η παραπομπή προσώπου από τον κηδεμόνα του στις πιο πάνω πράξεις την ίδια στιγμή που θα απαγορεύεται και η οποιαδήποτε διαφήμισή τους.
 

1
2
3