Τηλεόραση Ραδιόφωνο
αγορές ρούχα.

Ολα τα γενικά καταστήματα κατά την 5η Ιουνίου 2023, ημέρα του Αγίου Πνεύματος, θα πρέπει να παραμείνουν κλειστά, αφού η εν λόγω ημερομηνία θεωρείται αργία για τα γενικά καταστήματα με βάση τη σχετική νομοθεσία, αναφέρει σε ανακοίνωση του το Υπουργείο Εργασίας.

Το Υπουργείο Εργασίας τονίζει επιπρόσθετα ότι τα καταστήματα, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές, οι οποίες εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Μέρους IV της σχετικής νομοθεσίας, δεν έχουν υποχρέωση να ακολουθούν τις πρόνοιες όσον αφορά τις αργίες των γενικών καταστημάτων.

Σημειώνει επίσης πως εργαζόμενοι, οι οποίοι θα κληθούν να εργαστούν κατά την καθορισμένη από τη νομοθεσία αργία για τους υπαλλήλους καταστημάτων (5η Ιουνίου 2023), θα πρέπει να αποζημιωθούν με αναλογία 1:2 για κάθε ώρα εργασίας.