Τηλεόραση Ραδιόφωνο
Κεντρική Τράπεζα Κύπρου

Μολυσμένος αέρας ανιχνεύθηκε στα γραφεία της Κεντρικής Τράπεζας, προκαλώντας αναστάτωση και ανησυχία στις τάξεις των εργαζομένων.

Η Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων κατήγγειλε στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ότι μετά από μετρήσεις και αξιολογήσεις της ποιότητας του αέρα στο κτήριο της Κεντρικής, διαπιστώθηκε ότι ορισμένες παράμετροι ρύπων ήταν εκτός των καθορισμένων ορίων.

Τασούλα Κυπριανίδου Λεοντίδου – Ανώτερη Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας

«Κάποιοι τοξικοί παράγοντες ήταν πάνω από τα όρια η φορμαλδεΰδη που είναι μια ουσία η οποία περιέχεται σε ξύλινα πανελς. Αυτό είναι ένα φαινόμενο σε χώρους που δεν αερίζονται καλά, δηλαδή λόγω μειωμένου εξαερισμού μπορεί να δημιουργηθούν συσσωρεύσεις επικίνδυνων χημειών ουσιών». 

Λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες των αρμόδιων τμημάτων, ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας έδωσε οδηγίες για λήψη μέτρων, δίνοντας τη δυνατότητα στο προσωπικό να εργάζεται από το σπίτι με τηλεργασία, μέχρι την επίλυση του προβλήματος, αφού ο μολυσμένος αέρας μπορεί να επηρεάσει την υγεία τους.

Τασούλα Κυπριανίδου Λεοντίδου – Ανώτερη Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας

Ήταν λίγο πάνω από τα όρια. Δημιουργούν κάποιες αντιδράσεις στο αναπνευστικό σύστημα, κάψιμο στα μάτια κλπ.

Σίγουρα θα πρέπει να βελτιωθεί για σκοπούς ποιότητας ζωής των εργαζομένων και ποιότητας στο χώρο εργασίας.

Κατόπιν οδηγιών του Κωνσταντίνου Ηροδότου, η Κεντρική Τράπεζα προχωρεί άμεσα σε διεξαγωγή μελέτης επικινδυνότητας από εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες, η οποία θα περιλαμβάνει και διεξαγωγή νέων μετρήσεων από διαπιστευμένα εργαστήρια.

Τασούλα Κυπριανίδου Λεοντίδου – Ανώτερη Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας

«Είμαστε σε μια κατάσταση τώρα που τα προσωρινά μέτρα προστατεύουν τους εργαζόμενους και θα γίνουν νέες μετρήσεις επαλήθευσης θα έρθει ειδικός εμπειρογνώμονας από την Ελλάδα να αξιολογήσει το θέμα».

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, μέχρι την ολοκλήρωση της διερεύνησης και επίλυσης του θέματος, έχουν γίνει διευθετήσεις για διοχέτευση 100% εξωτερικού αέρα στο κτήριο, εγκατάσταση συσκευών air purifiers, καθώς και αισθητήρων για συνεχή παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα.