Τηλεόραση Ραδιόφωνο
χαλουμι

Την Τετάρτη 3 Μαΐου αναμένεται να ανακοινωθούν οι αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δύο προσφυγές που έχει καταθέσει το Ίδρυμα για την Προστασία του Παραδοσιακού Τυριού της Κύπρου Ονομαζόμενου «Χαλλούμι» κατά της χρήσης των εμπορικών σημάτων BBQLOUMI και GRILLOUMI από εταιρείες στη Βουλγαρία και στη Σουηδία.

Σύμφωνα με την ατζέντα του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ, που έχει την έδρα του στο Λουξεμβούργο, οι αποφάσεις αφορούν τις υποθέσεις “Ίδρυμα για την Προστασία του Παραδοσιακού Τυριού της Κύπρου Ονομαζόμενου «Χαλλούμι» BBQLOUMI  και “Ίδρυμα για την Προστασία του Παραδοσιακού Τυριού της Κύπρου Ονομαζόμενου «Χαλλούμι» κατά GRILLOUMI. Οι υποθέσεις κατατέθηκαν κατά του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δύο εταιρειών στις 24 Φεβρουαρίου και στις 30 Μαρτίου 2022 από το Ίδρυμα.

Η πρώτη προσφυγή αφορά την υπόθεση BBQLOUMI και αφορά προϊόν το οποίο παράγεται από εταιρεία με έδρα τη Βουλγαρία. Η εταιρεία υπέβαλε αίτηση καταχώρισης του λεκτικού σήματος BBQLOUMI στις 22 Μαΐου 2014, και το εν λόγω σήμα καταχωρίστηκε ως σήμα της ΕΕ στις 24 Σεπτεμβρίου 2014. Τον Σεπτέμβριο του 2019, το Ίδρυμα για την Προστασία του Παραδοσιακού Τυριού της Κύπρου Ονομαζόμενου «Χαλλούμι» κατέθεσε αίτηση για ακύρωση του εν λόγω σήματος του EUIPO, βασιζόμενο στο προγενέστερο συλλογικό σήμα της ΕΕ HALLOUMI, το οποίο είχε καταχωριστεί τον Ιούλιο του 2000.

Η αίτηση ακύρωσης απορρίφθηκε εξ ολοκλήρου από το Τμήμα Ακυρώσεως του EUIPO, τον Φεβρουάριο του 2021. Τον Απρίλιο του ίδιου έτους, το Ίδρυμα προσέφυγε κατά της απόφασης του Τμήματος Ακυρώσεως, την οποία το Τμήμα Προσφυγών του EUIPO απέρριψε, με την αιτιολογία ότι δεν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ των σημάτων καθώς ο βαθμός ομοιότητάς τους ήταν πολύ χαμηλός.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ίδρυμα άσκησε ενώπιον του ΓΔΕΕ προσφυγή ακύρωσης κατά της απόφασης στις 24 Φεβρουαρίου 2022.
Η δεύτερη προσφυγή, αφορά την υπόθεση GRILLOUMI και αφορά προϊόν το οποίο παράγεται από εταιρία με έδρα τη Σουηδία. Τον Φεβρουάριο του 2017 το Ίδρυμα κατέθεσε αίτηση ανακοπής του σήματος βασιζόμενο στο προγενέστερο συλλογικό σήμα της ΕΕ HALLOUMI.

Η αίτηση ανακοπής απορρίφθηκε από το Τμήμα Ανακοπών του EUIPO, τον Μάιο του 2018. Δύο μήνες αργότερα, το Ίδρυμα προσέφυγε κατά της απόφασης. Ωστόσο, τον Μάιο 2019, με απόφαση του Τετάρτου Τμήματος Προσφυγών του EUIPO, απορρίφθηκε ως αβάσιμη η προσφυγή ανακοπής του Ιδρύματος, με την αιτιολογία ότι τα αγαθά και οι υπηρεσίες που προστατεύονται από τα εν λόγω σήματα ήταν διαφορετικά.