Τηλεόραση Ραδιόφωνο

Οι εκστρατείες εμβολιασμού κατά του ιού που προκαλεί τη νόσο COVID-19 θα πρέπει να εστιάσουν τις προσπάθειες τους στις μεγαλύτερες ηλικιακά ομάδες και τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού την άνοιξη και το φθινόπωρο του 2023, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή του το ECDC δείχνουν πως σε κάθε νέο κύμα μολύνσεων με κορωνοϊό τα άτομα που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσουν σε βαθμό που να χρειαστούν νοσηλεία ανήκουν στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες.

Επίσης, σημειώνεται, αν και δεν έχει παρατηρηθεί ακόμα συγκεκριμένο εποχιακό μοτίβο για την εξάπλωση του ιού, έχει παρατηρηθεί πως οι επιπτώσεις της εξάπλωσης του είναι πολύ μεγαλύτερες κατά την περίοδο του φθινοπώρου και του χειμώνα, παράλληλα με την περίοδο εξάπλωσης της εποχιακής γρίπης.

Σε αυτό το πλαίσιο, προστίθεται, το ECDC έχει υπολογίσει με τη χρήση μαθηματικών μοντέλων πως ένα πρόγραμμα εντατικού εμβολιασμού στοχευμένο στα άτομα άνω των 60 ετών θα συνεισφέρει στην αποτροπή μέχρι και 32% των νοσηλειών που σχετίζονται με την COVID-19 σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Μάλιστα, σημειώνεται, εφόσον της στοχευμένης εκστρατείας το φθινόπωρο του 2023 προηγηθεί μια στοχευμένη εκστρατεία εμβολιασμών για τα άτομα άνω των 80 ετών την άνοιξη του 2023, θα μπορούσε να αποτραπεί μέχρι και το 44% των νοσηλειών που σχετίζονται με την COVID-19.

Οι ειδικοί του ECDC συνυπολόγισαν μια σειρά από παράγοντες, όπως τον ρυθμό με τον οποίο φθίνει η αποτελεσματικότητα του εμβολίου, τις ηλικίες στις οποίες εστίασε η τελευταία εκστρατεία χορήγησης ενισχυτικών εμβολίων (φθινόπωρο/ χειμώνας 2022 - 23) καθώς και το πώς εξελίχθηκε η επιδημιολογική κατάσταση το 2022.

Το ECDC τονίζει πως οι αποφάσεις όσον αφορά την καλύτερη στρατηγική εμβολιασμού σε κάθε χώρα θα πρέπει να λαμβάνονται από τις εθνικές αρχές, λαμβάνοντας υπόψη το συγκεκριμένο τοπικό πλαίσιο, ιδιαίτερα όσον αφορά το αναμενόμενο ποσοστό εμβολιασμού σε κάθε ηλικιακή ομάδα. Παράλληλα, το μέλλον παραμένει αβέβαιο όσον αφορά την εξέλιξη της επιδημιολογικής κατάστασης, κάτι που μπορεί να επηρεάσει μελλοντικές αποφάσεις.

Όπως εισηγείται το ECDC, οι αρχές δημόσιες υγείας θα πρέπει να αναπτύξουν επικοινωνιακές πρωτοβουλίες παρέχοντας ξεκάθαρη πληροφόρηση προς τις ηλικιακές ομάδες υψηλής προτεραιότητας.