Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Πραγματοποιήθηκε μεταξύ 20 και 22 Μαρτίου στην περιοχή Växjö της Σουηδίας η Ευρωπαϊκή Σύνοδος Νεολαίας, υπό τη Σουηδική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

250 νέοι και νέες από όλη την Ευρώπη,  εκπρόσωποι εθνικών συμβουλίων και διεθνών οργανισμών νεολαίας, εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας, εκπρόσωποι του Συμβουλίου της Ευρώπης, πολιτικοί, υπουργοί, φορείς χάραξης  πολιτικής, τεχνοκράτες και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο των εργασιών της Συνόδου συζήτησαν τις εισηγήσεις των νέων σχετικά με τα αποτελέσματα του 9ου κύκλου του Ευρωπαϊκού Διαλόγου με τη Νεολαία.

Στόχος της διάσκεψης ήταν η ολοκλήρωση του 9ου κύκλου με συγκεκριμένες συστάσεις από τη νεολαία, οι οποίες προέκυψαν μετά από 3ήμερο συνέδριο στο πλαίσιο του οποίοι οι νέοι εργάστηκαν σε 5 υπο-ομάδες εργασίας:  1. Δράση και ενδυνάμωση, 2. Εκπαίδευση και Πληροφόρηση, 3. Πρόσβαση σε υποδομές, 4. Διακυβέρνηση, 5. Κινητικότητα και Αλληλεγγύη. Ο 9ος κύκλος του Ευρωπαϊκού Διαλόγου στηρίχθηκε στους 2 Ευρωπαϊκούς Στόχους Νεολαίας που έθεσε ως προτεραιότητα η τριο-προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. (Γαλλία - Τσεχία - Σουηδία): στόχος #3 τις κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς και στόχος #10 τη βιώσιμη πράσινη Ευρώπη.

Η Χριστιάνα Ξενοφώντος, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας, συμμετείχε στη Σύνοδο εκ μέρους του Φόρουμ, το οποίο προεδρεύει της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Διαλόγου σε επίπεδο Ε.Ε.. Την Τετάρτη 22 Μαρτίου, σε πάνελ που πραγματοποιήθηκε, έκανε τον απολογισμό της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Διαλόγου για τους 9 κύκλους που προηγήθηκαν από το 2010 και αναφέρθηκε κυρίως στο γεγονός πως αποτελεί τον ισχυρότερο και πιο συμπεριληπτικό μηχανισμό συμμετοχής των νέων ανά την Ευρώπη στη διαδικασία χάραξης πολιτικής και διαχρονικά παρατηρήθηκε το ότι ενίσχυσε και τα κράτη μέλη της Ε.Ε. στα ζητήματα νεολαίας. Στιγμή ορόσημο για τη διαδικασία θα είναι πάντα το 2018 που αποφασίστηκαν οι 11 ευρωπαϊκοί στόχοι νεολαίας, οι οποίοι συμπεριλήφθηκαν και στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Νεολαία αλλά και στις εκάστοτε Εθνικές Στρατηγικές για τη Νεολαία των κρατών μελών.  

Επίσης, αμέσως μετά το τέλος της Διάσκεψης Νεολαίας, πραγματοποιήθηκε η Συνάντηση Γενικών Διευθυντών της Ε.Ε για τη νεολαία, στην οποία συμμετείχε για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας με τη Χριστιάνα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η Χριστιάνα παρουσίασε εκτενώς τις 5 συστάσεις που προέκυψαν από τη σύνοδο και έθεσε το πλαίσιο για τη βελτίωση της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Διαλόγου με τη Νεολαία. Τόνισε πως η παρούσα χρονική στιγμή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα κράτη μέλη, τα εθνικά συμβούλια νεολαίας, τα υπουργεία και την ευρωπαϊκή επιτροπή αφού σύντομα θα σηματοδοτηθεί η έναρξη του 10ου κύκλου του Ευρωπαϊκού Διαλόγου, αρχής γενομένης τον Ιούλιο με την Ισπανία και μετέπειτα με το Βέλγιο και την Ουγγαρία που θα έχουν την προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Οι πέντε τελικές συστάσεις της Συνόδου

Δράση και ενδυνάμωση:

Προτρέπουμε τα κράτη μέλη να ενισχύσουν ανεξάρτητες συμβουλευτικές επιτροπές σε τοπικό επίπεδο (π.χ. Με εκπροσώπους από τοπικά ή εθνικά Συμβούλια Νεολαίας), που αποτελούνται από νέους και επιλέγονται από νέους, με έμφαση τη διατομεακή συνεργασία σε νέους με λιγότερες ευκαιρίες.

  1. Εκπαίδευση και Πληροφόρηση:

Ζητάμε από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ίση πρόσβαση σε φιλικές προς τον χρήστη πληροφορίες σχετικά με τη βιωσιμότητα και την κλιματική αλλαγή/κρίση, μέσω της ενσωμάτωσης και ενίσχυσης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης.

  1. Σχετικά με την πρόσβαση σε υποδομές:

Συνιστούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη μέλη της ΕΕ να παρέχουν ένα οικονομικά προσιτό «Υouth Climate Ticket» που θα λειτουργεί ως ένα κίνητρο για την αξιοποίηση των δημόσιων συγκοινωνιών σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Συνιστούμε επίσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως στηρίξει περαιτέρω τα κράτη μέλη της Ε.Ε. στην προώθηση βιώσιμων τρόπων για τις δημόσιες συγκοινωνίες.

  1. Διακυβέρνηση:

Συνιστούμε τη δημιουργία νομοθεσίας που θα διασφαλίζει τη λογοδοσία και τη διαφάνεια στην περιβαλλοντική και βιώσιμη αναπτυξιακή πολιτική καθώς και τη δημιουργία διαδικασιών και την υποστήριξη μηχανισμών συμμετοχής και αξιολόγησης που θα επιτρέπουν αυτή την πολιτική σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

  1. Κινητικότητα και Αλληλεγγύη:

Προτρέπουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν σχέδια δράσης, με στόχο την ενίσχυση μεταξύ του τομέα της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η επίσημη αναγνώριση της, καθώς και των δεξιοτήτων και των γνώσεων που αποκτήθηκαν μέσω της συμμετοχής στον εθελοντισμό και τη μαθησιακή κινητικότητα.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ