Τηλεόραση Ραδιόφωνο

Στην έκδοση του πρώτου πιστοποιητικού τήρησης των προδιαγραφών του προϊόντος «Χαλλούμι» (Halloumi) / «Hellim» (ΠΟΠ) από Τ/κ τυροκομείο στα κατεχόμενα στις 28 Μαρτίου αναφέρεται το Υπουργείο Γεωργίας, σημειώνοντας ότι στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στο Κυπριακό, αυτού του είδους οι εξελίξεις καταδεικνύουν τον ρόλο που δύναται να διαδραματίσει η ΕΕ.

Σε ανακοίνωση του, το Υπουργείο αναφέρει ότι αντίστοιχα πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα, από τον ίδιο φορέα, για ακόμη 58 τυροκομεία που βρίσκονται στις περιοχές υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σημειώνεται ότι για να είναι σε θέση το τυροκομείο που έχει εγκριθεί να εμπορεύεται το προϊόν, το οποίο παράγει τόσο στην αγορά των περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας που ελέγχονται από την Κυπριακή Κυβέρνηση όσο και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, διαμέσου της Πράσινης Γραμμής και των νόμιμων σημείων εξόδου της Δημοκρατίας, θα πρέπει τόσο οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που παράγουν γάλα όσο και η τυροκομική εγκατάσταση να πληρούν όλα τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία.

Προς την κατεύθυνση αυτή, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος προτίθεται να αναθέσει την υλοποίηση των εν λόγω ελέγχων στις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας όπου η Κυβέρνηση δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, σε ανεξάρτητο φορέα ελέγχου.

Όπως αναφέρεται, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει διαχρονικά καταβάλει εντονότατες προσπάθειες για την προώθηση του χαλλουμιού ως ΠΟΠ, προκειμένου να επωφελούνται από την κατοχύρωσή του τόσο Ελληνοκύπριοι όσο και Τουρκοκύπριοι παραγωγοί.

Επί τούτου, συνεχίζει η ανακοίνωση, η Κυπριακή Δημοκρατία τήρησε εποικοδομητική στάση ως προς την αναθεώρηση του Κανονισμού Πράσινης Γραμμής, προκειμένου να μπορούν να επωφελούνται και οι Τουρκοκύπριοι συμπατριώτες μας.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/591 της Επιτροπής της 12ης Απριλίου 2021 για την καταχώρηση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [«Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» (ΠΟΠ)] παρέχει την ευχέρεια στους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας να ευεργετηθούν για ακόμα μια φορά,  έμπρακτα, από την ιδιότητα της χώρας μας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφέρεται επίσης ότι «στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας του Προέδρου Χριστοδουλίδη για ουσιαστική εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών, αλλά και στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, αυτού του είδους οι εξελίξεις καταδεικνύουν τον ρόλο που δύναται η Ένωση να διαδραματίσει».